f. Marcin Pilch 

adresa:
nám. Dr. M. Luthera 1
737 01 Český Těšín
tel: 591 142 059
mobil: 736 100 303
email:

v činné službě
na sboru: ČESKÝ TĚŠÍN (od roku 2010)
administruje: FS ČCE ORLOVÁ
nar.: 1970

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 7. 2010 30. 6. 2025 ČESKÝ TĚŠÍN farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny