f. David Sedláček  (brněnský konsenior)

adresa:
Husova 67/44
671 72 Miroslav
tel: 515 220 351
mobil: 603 186 128
email:

v činné službě
na sboru: MIROSLAV (od roku 2014)
konsenior: brněnského seniorátu
administruje: FS ČCE NOSISLAV
nar.: 1974

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2005 31. 8. 2014 KROUNA farář
1. 9. 2014 31. 8. 2024 MIROSLAV farář

  • Aktualizace: 08. 02. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová