f. Anna Pípalová  (v důchodu)

adresa:
(adresa nenalezena)
v důchodu
nar.: 1946

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
5. 10. 1970 30. 6. 1978 kazatelka CČSH Tuchoměřice
1. 5. 1983 30. 4. 1984 seniorátní vikářka pro BRANDÝS n. Orl.
1. 5. 1984 28. 2. 1991 BRANDÝS nad Orlicí vikářka
1. 3. 1991 31. 12. 1997 DŽBÁNOV - ÚSTÍ nad Orlicí vikářka

  • Aktualizace: 09. 09. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny