j. Michal Hudcovic 

adresa:
Růžová 97
290 01 Poděbrady

mobil: 731 564 101
email:

mimo službu
nar.: 1963

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 1. 2002 30. 9. 2005 PEČKY jáhen

  • Aktualizace: 12. 11. 2020, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Poslední změny - schematismus