f. Martin Fér  (poděbradský senior)

adresa:
Husova 141
290 01 Poděbrady II

mobil: 721 832 383
web:
www.biblehrou.cz
email:

v činné službě
na sboru: PODĚBRADY (od roku 2011)
senior: poděbradského seniorátu
administruje: FS ČCE CHLEBY
nar.: 1974

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 10. 2001 31. 8. 2011 RŮŽĎKA v činné službě / farář farář
1. 9. 2011 31. 8. 2026 PODĚBRADY v činné službě / farář farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny