f. Pavel Prejda  (moravskoslezský konsenior)

adresa:
FS ČCE
Janáčkovy sady 184/1
741 01 Nový Jičín
tel: 731 664 545
mobil: 732 638 517
email:

v činné službě
na sboru: NOVÝ JIČÍN (od roku 2008)
konsenior: moravskoslezského seniorátu
administruje: FS ČCE ŠTRAMBERK
nar.: 1971

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 9. 2000 31. 8. 2008 JESENÍK farář
1. 9. 2008 31. 8. 2023 NOVÝ JIČÍN farář

  • Aktualizace: 14. 11. 2022, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny