f. Ondřej Pellar 

adresa:
Němejcova 1722/2
301 00 Plzeň

mobil: 604 893 248
web:
pplp.cz
email:

v činné službě
na sboru: PLZEŇ - západní sbor (od roku 2023)
nar.: 1966

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
1. 10. 1997 30. 9. 2009 ROKYCANY v činné službě / jáhen jáhen
1. 6. 2001 30. 9. 2005 HOŘOVICE v činné službě / jáhen jáhen
1. 10. 2009 31. 8. 2011 PRAHA 3 - ŽIŽKOV I v činné službě / jáhen jáhen
1. 9. 2011 31. 8. 2016 PLZEŇ - západní sbor v činné službě / jáhen jáhen
1. 9. 2016 31. 8. 2021 ROKYCANY v činné službě / farář jáhen, od 1.2.2019 farář
1. 12. 2016 30. 11. 2018 Seniorát západočeský v činné službě / jáhen seniorátní jáhen západočeského seniorátu
1. 10. 2021 31. 8. 2023 ROKYCANY v činné službě / farář farář
1. 9. 2023 30. 9. 2024 PLZEŇ - západní sbor v činné službě / farář farář

  • Aktualizace: 01. 09. 2023, ÚCK (synodní rada) Ilona Kryštovská

Schematismus – poslední změny