f. Miloslav Vašina  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1946

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
r. 1977 r. 1990 mimo církevní službu; neudělení státního souhlasu
1. 3. 1990 30. 9. 1992 ČESKÁ LÍPA vikář
1. 10. 1992 31. 7. 1993 seniorátní vikář královéhradeckého seniorátu
1. 8. 1993 31. 3. 1997 NÁCHOD - ŠONOV vikář
1. 4. 1997 31. 12. 2005 NÁCHOD - ŠONOV farář

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, správci Evangnetu

Poslední změny - schematismus