pp. Kryštof Veselovský 

adresa:
Rebcova 557
334 01 Přeštice

mobil: 776 116 899
email:
(sbor)
na sboru: PŘEŠTICE (od roku 2020)
nar.: 1991

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 8. 2020 31. 7. 2024 PŘEŠTICE

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny