f. Samuel Hejzlar  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
email:

zemřelí
nar.: 1966

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru pozn.
1. 10. 1998 30. 9. 1999 na vikariátu
1. 12. 1999 28. 3. 2021 DOBŘÍŠ farář

  • Aktualizace: 31. 03. 2021, ÚCK (synodní rada) Alice Pištorová

Schematismus – poslední změny