f. Karel Španiel  (zemř.)

adresa:
(adresa nenalezena)
zemřelí
nar.: 1869
poznámka: ordinován před 1919

předchozí působení

POZOR! Informace o historii působení kazatelů na sborech jsou zatím dílčí, postupně doplňovány dobrovolníky podle dostupných zdrojů. Ty nejsou vždy zcela přesné. Zvláště u starších údajů může docházet k chybám. Máte-li aktuálnější informace či máte-li zájem se projektu zúčastnit, kontaktujte nás, prosím, na . Děkujeme!
od do na sboru funkce pozn.
r. 1895 r. 1896 KLÁŠTER nad Dědinou v činné službě / vikář vikář
3. 5. 1896 24. 6. 1905 SOBĚHRDY v činné službě / farář farář
25. 6. 1905 29. 5. 1923 MLADÁ BOLESLAV v činné službě / farář farář VTELNO
17. 3. 1921 29. 5. 1923 Povšechný sbor v činné službě / seniorátní farář nejdříve senior PRAŽSKÉHO seniorátu, od 27.5.1922 bývalého PODŘIPSKÉHO seniorátu

  • Aktualizace: 04. 01. 2021, uživatel Evangnetu Hana Jandíková

Schematismus – poslední změny