Využití bohoslužeb u Martina ve zdi pro praxi studentů

 

Usnesení „Synod ukládá synodní radě, aby vstoupila do rozhovoru s příslušnými subjekty (UK ETF, pražský SOM, studenti UK ETF, studentský farář) o možnosti využití bohoslužeb u Martina ve zdi pro praxi studentů teologie, kteří procházejí homiletickým seminářem“ bylo plněno průběžně a v několika rovinách (setkání a rozhovory se studenty, učiteli UK ETF, pražským odborem mládeže). Od posledního zasedání synodu se zvýšil zájem studentů o kazatelskou službu u Martina ve zdi. Dalším krokem je propojení jejich kazatelské martinské praxe s homiletickým seminářem, event. hledání dalších způsobů, jak pomoci studentům s přípravou a vykonáním bohoslužeb. V této věci vede SR jednání s katedrou praktické teologie. Zatím se nedaří vytvořit takovou praxi, aby služba studentů u Martina ve zdi za pravidelné přítomnosti učitele katedry praktické teologie UK ETF mohla být součástí výuky. Kázání u Martina nelze učinit seminární povinností, protože mezi studenty je řada těch, kteří nejsou členy žádné církve ani se nechystají do církevní služby.

Toto usnesení je plněno, úplného splnění může být dosaženo spoluprací více stran. SR leží na srdci dobrá a kvalitní příprava studentů pro službu v církvi, proto povede další jednání.

(Joel Ruml)