spirituálové v Evangelické akademii

3. zasedání 31. synodu přijalo usnesení č. 40 ve znění:

1.      Synod prodlužuje do 30.9.2006 misijní místo seniorátního faráře Královéhradeckého seniorátu určeného pro práci v EA Náchod. Podpora se poskytuje v rozsahu ½ stanoveného odvodu do PF.

2.      Synod ukládá synodní radě, aby 4. zasedání 31. synodu předložila vyhodnocení podporovaného místa a navrhla systémové řešení odvodů do Personálního fondu za spirituály EA.

Na základě odst. 2 tohoto usnesení předkládá synodní rada 4. zasedání 31. synodu tuto zprávu:

A) Vyhodnocení podporovaného místa spirituála v EA Náchod:

Práci spirituála vykonává od září 2001 Mgr. Radim Žárský v polovičním pracovním úvazku 20 hod. týdně.

Náplň práce:

pohotovost – „ambulance“(rozhovory se studenty, pedagogy, návštěvy hodin, besedy)

8 hod

studentský klub (propagace, projekty, semináře)

6 hod

pravidelné konzultace (ped. rada, ředitel, pedagogové, vedoucí klubu)

1 hod

Ten Sing (pěvecký soubor)