Odluka církve a státu

 

Na základě usnesení č. 38 (3. zasedání 31. synodu ČCE) synodní rada ustavila komisi ve složení M. Pfann, J. Halama. L. Mrklas, P. Prosek, M. Rejchrt a M. Čejková, která se zabývala vypracováním stanoviska k této otázce. Synodní rada na svém zasedání 7.3.2006 schválila předložený text stanoviska včetně dokumentu „Postavení církví ve vybraných zemích Evropy“. V duchu usnesení byl text odeslán k diskusi do sborů 15.3.2006.

 (synodní rada)