Den tolerance

 

Synodní rada se obrátila na Ekumenickou radu církví (ERC) dopisem, v němž vysvětlila přání ČCE, aby 13. říjen vstoupil do Ekumenického kalendáře jako Den tolerance. Tento dopis dostali delegáti 2. valného shromáždění ERC, které se sešlo 2.2.2006.

V rámci rozpravy při VS ERC zaznělo několik připomínek, které daly najevo, že tento podnět zdaleka není pro všechny církve prioritní (jedna církev ústy svých zástupců sdělila, že Toleranční patent není pro ni tím nejdůležitějším, její tradice vztahující se k husitství, proto Toleranční patent považuje za okrajový. Další církev si v usnesení synodu povšimla slůvka o menšinách a spojila to výhradně s problematikou homosexuální menšiny, čímž získala argument, proč tento návrh nepodpořit. Další poznámka, která se při hlasování ukázala jako podstatná, byla „co to vlastně tolerance je“ a jaké má hlubší teologické opodstatnění).

Zástupci ČCE znovu zopakovali záměr návrhu, který se odráží od historické události a zdůrazňuje toleranci jako jeden z možných prvků budování společnosti a vztahů v ní. Hlasováním byl tento návrh vzápětí přijat (z 29 hlasů bylo 17 pro, 1 proti a 11 se zdrželo). Znamená to, že v připravovaném Ekumenickém kalendáři se tento den uvede jako Den tolerance.

Na okraj podotýkám, že v ohlášeném termínu nepřišel z žádné jiné církve podnět ke společnému ekumenickému výročí nebo dni. Proto je otázkou, jaká bude další budoucnost našeho podnětu. Zdá se, že bude ještě třeba více úsilí, aby tento návrh přestal být návrhem a stal se výzvou i pro sekulární společnost.

(Joel Ruml)