Snižování nákladů na telekomunikační služby

 

SR jmenovala výběrovou komisi pro výběr mobilního operátora, která provedla výběrové řízení na provozování virtuální sítě ČCE. Po dlouhém jednání s operátory výběrová komise doporučila SR uzavřít smlouvu se společností T-mobile, jejíž nabídka nejlépe vyhovovala požadavkům ČCE. Jako vzor sloužila mj. i síť provozovaná Římskokatolickou církví.

SR akceptovala doporučení výběrové komise a rozhodnutím ze dne 4.4.2006 přikázala ÚCK smlouvu uzavřít a vypracovat prováděcí předpisy. Síť je určena pro zaměstnance ČCE a volené členy správních orgánů a shromáždění. Odpovědnost za „přidělování“ čísel v jednotlivých „buňkách“ nesou sbory. Účast na síti je dobrovolná.

Na nákladech má smlouva ušetřit proti standardním tarifům přibližně 25%. Smlouva proti standardním tarifům nabízí nižší ceny, nepříliš odlišné ceny telefonování do sítí různých operátorů a velmi nízké ceny telefonování uvnitř sítě.

(Pavel Stolař)