Rozpočet hospodaření na rok 2006 pro jednotlivá střediska
Saldo Zdroje financování (-) salda
Stř. Popis Náklady výnosy počítané - + Dotace (MK) Repartice Fondy/sbírky/dary Výnosy rozpočtu (saldo +)
001   Kazatelé - mzdy MK 43 600 000 0 -43 600 000 -43 600 000   43 600 000      
    Kazatelé pojištění MK 15 300 000 0 -15 300 000 -15 300 000   15 300 000      
    Kazatelé - čerpání z  PF 9 515 354 0 -9 515 354 -9 515 354       9 515 354  
002   UCK+střediska - mzdy 8 968 000 0 -8 968 000 -8 968 000   2 057 000   250 000 6 661 000
    UCK pojištění 3 140 000 0 -3 140 000 -3 140 000   719 000   87 500 2 333 500
010   ÚCK - provoz 4 765 000 2 075 600 -2 689 400 -2 689 400   2 286 000 200 000 150 000 53 400
011   ÚCK - SW + HW 650 000 0 -650 000 -650 000       150 000 500 000
012   Synodní rada 60 000 0 -60 000 -60 000     60 000    
013 Jeronymova jednota 4 454 000 0 -4 454 000 -4 454 000       4 454 000  
014 Ekumena 520 000 0 -520 000 -520 000     250 000 270 000  
015 Setkání 4 zemí 350 000[1]   -350 000 -350 000       350 000[2]  
016 Členské příspěvky 370 000 0 -370 000 -370 000     370 000    
017 Oddělení mládeže 126 000 106 500 -19 500 -19 500     19 500    
100 Kostely Herlíkovice 53 500 0 -53 500 -53 500     53 500    
101 Jánské Lázně 17 300 0 -17 300 -17 300     17 300    
102 Martin ve zdi 350 000 1 000 000 650 000   650 000        
200 Domy Husův dům 1 950 000 1059500[3] -890 500 -890 500         890 500
201 Penzion HD 2 170 400 4 900 000[4] 2 729 600   2 729 600        
202 Hamlet Production 0 2 222 800 2 222 800   2 222 800        
203 Collegium Hieronymi P. 0 2 313 200 2 313 200   2 313 200        
220 Wintrova 800 000[5] 1 025 000[6] 225 000   225 000        
221 ETF Černá 15 000 1 615 500 1 600 500   1 600 500        
222 Jircháře   2 643 300 2 643 300   2 643 300        
223 EA Náchod 83 500 0 -83 500 -83 500     83 500    
224 Kunvald 84 300 0 -84 300 -84 300     84 300    
225 Choceň 57 200 162 000 104 800   104 800        
226 Dobětice 0 0 0 0          
227 Zlín 6 290 16 990 10 700   10 700        
228 Liběchov 23 500 0 -23 500 -23 500         23 500
301 Rekreač.střed Herlíkovice 3 505 300 3 505 300 0 0          
302 Chotěboř 861 000 861 000 0 0          
  Chotěboř-investice 0 0 0 0          
303 Jánské Lázně 139 900 550 000 410 100   410 100        
304 Luhačovice 109 700 151 600 41 900   41 900        
305 LTK Běleč 3 580 000 3 549 000 -31 000 -31 000     31 000    
  LTK Běleč-investice 340 000 0 -340 000 -340 000   270 000 70 000    
400 Poradní odbory Teologický 3 000 0 -3 000 -3 000     3 000    
401 Liturgický 5 000 0 -5 000 -5 000     5 000    
402 Hudba a zpěv+komise 20 000 0 -20 000 -20 000     20 000    
403 Vzdělávání kazatelů 8 000 0 -8 000 -8 000     8 000    
404 Komise pro diakonii 10 000 0 -10 000 -10 000     10 000    
405 Evangelizační 10 000 0 -10 000 -10 000     10 000    
406 Ekumenický 3 000 0 -3 000 -3 000     3 000    
407 Církev a společnost 3 000 0 -3 000 -3 000     3 000    
408 Právní a organizační 18 000 0 -18 000 -18 000     18 000    
409 Křesťanská služba 10 000 0 -10 000 -10 000     10 000    
410 Pro laiky 10 000 0 -10 000 -10 000     10 000    
411 Pro práci s dětmi 29 000 7 000 -22 000 -22 000     22 000    
412 Pro práci s postižen. 8 000 0 -8 000 -8 000     8 000    
413 Pro mládež 86 200 0 -86 200 -86 200     86 200    
414 Ekonomický 3 000 0 -3 000 -3 000     3 000    
415 Stavební 5 000 0 -5 000 -5 000     5 000    
416 Revizoři 2 000 0 -2 000 -2 000     2 000    
500 Tisk Český bratr 866 000 916 000 50 000   50 000        
501 Sbírka kázání 43 000 17 000 -26 000 -26 000       26 000  
502 Bratrstvo 183 500 162 000 -21 500 -21 500     3 460 18 040  
503 Pomůcky 164 000 154 000 -10 000 -10 000       10 000  
504 Katechetická příručka 199 000 192 000 -7 000 -7 000       7 000  
505 Ostatní tisk 160 000[7] 0 -160 000 -160 000     100 000 60 000  
600 Kurzy pro faráře 52 000 0 -52 000 -52 000     52 000    
601 Pro laiky 43 000 0 -43 000 -43 000     43 000    
602.1 Pro mládež 582 300 268 900 -313 400 -313 400   25 000 89 510 198 890  
602.3 Mládež-semináře, školení, pobyty 76 000 28 000 -48 000 -48 000     35 500 12 500  
602.8 Sjezd mládeže 639 000 481 000 -158 000 -158 000   158 000      
604 křesťanské služby 15 000 0 -15 000 -15 000     15 000    
605 evangelizační 34 000 34 000 0 0          
700 Tábory pro děti (3 turnusy) 117 500 57 750 -59 750 -59 750     44 750   15 000
701 pro postižené 101 500 17 500 -84 000 -84 000     84 000    
702 rodinné 86 200 86 200 0 0          
703 Pobyt dětí Veselinovka 90 000 0 -90 000 -90 000     90 000    
704 Rod.rekreace s post. I. 153 000 78 000 -75 000 -75 000     75 000    
705 Rod.rekreace s post. II.
706 Rod.rekreace s post.III.
800   Zahraniční sbory 180 000 0 -180 000 -180 000     90 000 90 000  
801 Setkání stř. generace 38 000 33 700 -4 300 -4 300       4 300  
803 EA biblická H.K. 200 000 0 -200 000 -200 000     175 000   25 000
804 EA-ústředí 95 000 0 -95 000 -95 000     95 000    
805 Synod/předsednictvo 150 000 0 -150 000 -150 000     150 000    
806 Cestovné ČCE 140 000 0 -140 000 -140 000     140 000    
807 Kalich - nakladatelství 0 0 0 0          
808 Jáhni 65 000 0 -65 000 -65 000     25 000 40 000  
809 Bohoslovci 100 000 0 -100 000 -100 000       100 000  
810 Školení - vikariát 550 000 0 -550 000 -550 000     50 000 500 000  
811 Celocír. kantor 60 000 0 -60 000 -60 000     60 000    
  Rezerva - repartice 31 080   -31 080 -31 080     31 080    
  Daň z příjmů 2 500 000   -2 500 000 -2 500 000         2 500 000
  Rozpočtová rezerva     0 0          
113 912 524 30 290 340 -83 622 184 -96 624 084 13 001 900 64 415 000 2 913 600 16 293 584 13 001 900
Čerpání z fondů:
912 fond zahraničních darů     823 390
913 fond pro děti a mládež   8 000
914 fond JJ (SD,HDL,JTD vč. poskyt. a spl. půjček) 4 454 000
919 personální fond   9 515 354
920 repartice    2 913 600
922 fond pro Bohoslovce   640 000
925 tiskový fond   121 040
927 fond ekuména   710 000
928 fond sb. a darů (ost. NF-např. Třebická-Řivnáčová) 21 800

[1]
náklady na publikaci (bude rozdávána-bez výnosů)
[2]
úhrada z rozdílu Setkání 05
[3]
260.000 výnos nájemného z bytů (Bareš, Kamasová, Drncová,Fryščok,Engelhardt,Ruml,Fůrová,Nosová,Kalich)+služby cca 250.000 (byty a Collegium),+ 502.680 (služby Hamlet)+46.000 (služby Kalich)
[4]
varianta s klimatizací (300.000) a multimediálními nosiči (30.000)
[5]
Po poradě s Frantou jsme sundali 100.000
[6]
výnos nájemného (byty + sbor Dejvice) a služby
[7]
průvodce (Gerhard+Regina)