KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o.

Zpráva pro synod ČCE 2006

V knihkupectví, v účtárně a v nakladatelství pracuje celkem 7,33 zaměstnance.

Statutárními orgány společnosti je k dnešnímu datu (březen 2006) jednatel Mgr. Michal Plzák (druhá jednatelka na svou funkci rezignovala k 3. 7. 2005).

 

Valná hromada se od minulého synodu sešla dvakrát.

 

V roce 2005 vydal Kalich celkem čtrnáct knižních titulů:

Søren Kierkegaard, Okamžik

Wilhelm Busch, Max a Mořic

Jan Heller, Jak orat s čertem (2x)

Luděk Rejchrt, Modlitby šeptem (2x)

Edita Štěříková, Země otců

Edita Štěříková, Stručně o pobělohorských exulantech

N. Butterworth a M. Inkpen, Ježíšova podobenství

Martin Buber, Já a Ty (2x)

Bob Dylan, Texty 1962–2001

Miroslav Koryčan, Zamračené židle

EK 2005

NKD 2005

 

Reedice a dotisky starších titulů:

Chorálník – Dodatek k Evangelickému zpěvníku

Forrest Carter, Škola Malého stromu (2x)

 

 

Výsledky hospodaření s.r.o. KALICH podle účetní závěrky k 31. 12. 2005:

 

Náklady Kalicha v r. 2005 činily                    5 892 013,21 Kč.

Výnosy Kalicha v roce 2005 činily                 6 003 990,82 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2005 je zisk         111 977,61 Kč.

 

V roce 2005 jsme zaznamenali několik výjimečných nakladatelských momentů:

 

    Hned čtyři knihy jsme tentýž rok znovu dotiskovali.

   Vydali jsme snad dosud nejnákladnější publikaci (Dylan).

   Nejnákladnější publikace (Dylan) nám přinesla rekordní zisk.

   Poprvé jsme knihu tiskli v zahraničí
(
Ježíšova podobenství v Malajsii – koedice s angl. nakladatelem).

   Ani jeden titul, vydaný v roce 2005, neznamenal finanční ztrátu.

 

S přáním pěkných dní s dobrou knihou – dny nepěkné ať vám kniha zlepší.

 

 

Mgr. Michal Plzák, jednatel,

který tuto zprávu podal 31. 3. 2006.