INFORMACE O CÍRKVI

NEOBSAZENÉ SBORY - k 30.4.2006

Broumov, Bukovka, Daňkovice, Doksy, Dolní Bělá, Duchcov, Džbánov - Ústí n.Orlicí, Hodonín, Holice, Horní Slavkov, Hořice, Hrabětice, Huslenky, Hvozdnice, Chrást u Plzně, Chvaletice, Jablonec nad Nisou, Javorník u Jeseníku, Jičín, Kadaň, Kdyně, Kostelec nad Orlicí, Krabčice, Kroměříž, Křinec - Bošín, Letohrad, Libenice, Libkovice, Náchod - Šonov, Odry, Opatov, Ostrov, Pečky, Pozděchov, Praha 1 - Staré Město, Raná, Rusava, Sedlec - Prčice, Silůvky, Strakonice, Stříbro, Svratouch, Škvorec, Tanvald, Velenice, Velim, Velká Lhota, Vítkov, Zruč nad Sázavou

CELKEM 49 sborů (z 262)

(Pozn.: tučně - sbory dlouhodobě neobsazené: 29,
obyčejně - sbory neobsazené: 18,
kurzívou - sbory Ochranovského seniorátu: 2)

Přehled neobsazených sborů v rámci jednotlivých seniorátů

Pražský: 4 (31), Poděbradský: 7 (22), Jihočeský: 1 (8), Západočeský: 6 (23), Ústecký: 4 (15), Liberecký: 1 (10), Královéhradecký: 6 (17), Chrudimský: 5 (25), Poličský: 1 (10), Horácký: 2 (16), Brněnský: 2 (23), Východomoravský: 6 (27), Moravskoslezský: 2 (26), Ochranovský: 2 (9)

PERSONÁLIE - KAZATELÉ (od 05/2005)

K 30. dubnu 2006 zaměstnávala ČCE v zaměstnaneckém poměru 251 duchovního, z tohoto počtu bylo 58 kazatelek (5 kazatelek na MD) a 193 kazatelů. Z celkového počtu 251 osob bylo 23 pracujících důchodců a 5 částečně nebo zcela invalidních kazatelů.

Nástup po ukončení vikariátu 2004/2005

Chlápek Petr, FS ČCE ve Vrchlabí

Halamová Markéta, FS ČCE v Novém Městě na Moravě

Havelka Ladislav, FS ČCE ve Vilémově u Golčova Jeníkova

Kupka Jan, FS ČCE v Soběslavi

Ondrová Magdalena, FS ČCE v Chocni

Pavelka Tomáš, FS ČCE v Lounech

Ruml Ondřej, FS ČCE v Rovečném

Sedláček David, FS ČCE v Krouně

Sedláčková Marta, FS ČCE v Rané

Šindler Pavel, FS ČCE v Humpolci

Zapletalová Grollová Daniela, FS ČCE v Třebíči

Nástup po ukončení jáhenské praxe 2003/2004

Krejčík Miroslav, FS ČCE v Chlebích

Nástup na vikariát 2005/2006

Bárta Marek, FS ČCE v Hronově

Kvapil Jiří, FS ČCE v Rumburku

Landová Tabita, FS ČCE v Nymburku

Mareš Ivo, FS ČCE v Praze 10 - Strašnice

Najbrt David, FS ČCE v Kladně

Palán Jiří, FS ČCE v Jindřichově Hradci

Šimr Karel, FS ČCE v Domažlicích

Šormová Eva, FS ČCE v Praze 5 - Radotín

Špinarová Jana, FS ČCE v Praze 4 - Nusle

Turecký Petr, FS ČCE v Kutné Hoře

Nástup na jáhenskou praxi 2005/2006

Klimeš Pavel, FS ČCE v Karlových Varech

Nový nástup

Bartošek Josef, FS ČCE v Soběhrdech a Povšechný sbor - studentský farář

Brodský Petr, Povšechný sbor - celocírkevní kazatel pro sbory ve východní Evropě

Havlíčková Drahomíra, FS ČCE v Hořovicích

Kováč Ondřej, FS ČCE ve Mšeně u Mělníka

Jenčová Mária, FS ČCE v Suchdole nad Odrou

Ukončení PP

Grombiřík Martin, Hudcovic Michal, Kocanda Martin, Křivohlavý Pavel, Malý Oldřich, Petříčková Erika, Potoček Tomáš, Roskovec Jan, Říha Filip, Šimková Jana, Tengler Jiří

Odchod do důchodu

Baštecký Bohumil, Borski Rudolf, Gregar Miloslav, Kejř Josef, Keller Jan, Vašina Miloslav

PERSONÁLIE - ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ (od 05/2005)

K 30. dubnu 2006 zaměstnávala ÚCK v zaměstnaneckém poměru 47 pracovníků, z tohoto počtu bylo 29 žen (5 žen na MD) a 18 mužů. Z celkového počtu 47 pracovníků byly 3 osoby pracující důchodci a 1 osoba částečně invalidní. Tři pracovní místa (tajemník pro ekuménu, tajemník pro výchovu a vzdělávání a tajemník pro tisk) jsou vyhrazenými kazatelskými místy, jejich obsazení je schvalováno synodní radou.

Dalšími kazatelskými místy jsou místa synodního seniora, studentského faráře, faráře pro mládež a faráře pro sbory ve východní Evropě, na která jsou kazatelé povoláváni synodem.

V celkovém počtu 47 pracovníků jsou zahrnuti i 3 laičtí členové synodní rady, 2 pracovníci střediska HD Strážné, 5 pracovníků střediska TJAK Běleč a celocírkevní kantor.

Nový nástup

Dobrovolná Pavla - asistentka synodního seniora, Haluková Janka - fundraiser, Hrdinová Ilona - ekonomické oddělení, Navrátilová Olga - oddělení výchovy a vzdělávání (zástup za MD), Sztwiertniová Pavla - ekumenické oddělení, Šimečková Bianka - oddělení mládeže

Ukončení PP

Hájek Blahoslav - ekumenické oddělení, Samiec Michal - oddělení mládeže, Smetana Pavel - ekumenické oddělení, Sztwiertniová Pavla - ekumenické oddělení

ORDINACE K SLUŽBĚ SLOVA A SVÁTOSTÍ (od 05/2004)

Kazatelé

Kováč Ondřej, nar. 1975, farář ve Mšeně u Mělníka,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 16. 10. 2005 ve FS ČCE v Táboře

Sedláček David, nar. 1974, farář v Krouně,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Sedláčková Marta, nar. 1978, farářka v Rané,
ordinována synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Halamová Markéta, nar. 1977, druhá farářka v Novém Městě na Moravě,

ordinována synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Kupka Jan, nar. 1977, farář v Soběslavi,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Ruml Ondřej, nar. 1978, farář v Rovečném,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Chlápek Petr, farář ve Vrchlabí,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Šindler Pavel, nar. 1974, farář v Humpolci,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Zapletalová Grollová Daniela, nar. 1978, druhá farářka v Třebíči,
ordinována synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Havelka Ladislav, nar. 1974, farář ve Vilémově u Golčova Jeníkova,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Pavelka Tomáš, nar. 1979, farář v Lounech,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Ondrová Magdalena, nar. 1969, farářka v Chocni,
ordinována synodním seniorem J. Rumlem dne 23. 10. 2005 v Brně I

Havlíčková Drahomíra, nar. 1978, farářka v Hořovicích,
ordinována synodním seniorem J. Rumlem dne 27. 11. 2005 v Hořovicích

Krejčík Miroslav, nar. 1958, jáhen v Chlebích,

Ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 9. 4. 2006 v Čáslavi

Ordinovaní presbyteři

Hudcovic Tomáš, nar. 1965, presbyter FS ČCE v Náchodě - Šonově,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 30. 10. 2005 v Náchodě - Šonově

Vacovský Daniel, nar. 1952, presbyter OS při ČCE v Potštejně,
ordinován náměstkem synodního.seniora P. Klineckým dne 11. 11. 2005 v Potštjně

Dušek Tomáš, nar. 1966, presbyter FS v Benešově,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 11. 12. 2005 v Benešově

Slíva Martin, nar. 1963, presbyter FS v Orlové,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 26. 2. 2006 v Orlové

HODNOCENÍ VIKARIÁTU A JÁHENSKÉ PRAXE 2004/2005

Závěrečné pohovory Komise pro hodnocení absolventů vikariátu s vikářkami a vikáři a závěrečné pohovory s jáhenskými praktikanty proběhly ve dnech 20. a 21. června 2005 s tímto výsledkem:

Jedenáct vikářek a vikářů prospělo bez výminky a komise doporučila synodní radě, aby jim byl udělen dekret volitelnosti za farářky a faráře ČCE. Jeden vikář prospěl s výminkou přepracování písemné práce, po jejím předložení byl vikáři na doporučení komise pro hodnocení absolventů vikariátu udělen dekret volitelnosti za faráře (v říjnu 2005).

Jeden ze dvou jáhenských praktikantů uspěl u závěrečného pohovoru bez výminky a byl mu udělen dekret volitelnosti za jáhna ČCE. Druhá jáhenská praktikantka při celkovém závěrečném hodnocení neuspěla a nebyl jí udělen dekret volitelnosti za jáhenku ČCE.

ÚMRTÍ CÍRKEVNÍCH PRACOVNÍKU (OD 05/2005)

Kazatelé

Betka Bohumil, farář naposledy v Praze 5 - Smíchov, emeritní senior Pražského seniorátu ČCE

Jirků Karel, farář v. v., naposledy v Nikolčicích

Kužel Josef, farář mimo c.s., naposledy ve Varnsdorfu

Nagy Pavel, farář naposledy v Doksech

Teplý Bohuslav, farář v.v., naposledy v Pečkách

Zlatohlávek Jan, farář v.v., naposledy ve Velimi

Vdovy po kazatelích, manželky kazatelů

Hlaváčová Květoslava, vdova po faráři Josefu Hlaváčovi

Členové staršovstev a další církevní pracovníci (podle seniorátů)

Barešová Jitka, bývalá pracovnice ÚCK

Bíca Josef, FS ČCE Praha 2 - Vihohrady - varhaník

Macek Alois, FS ČCE Hořovice - bývalý kurátor a dlouholetý pokladník

Mrázková Olga, FS ČCE Praha 1 - Nové Město - presbyterka

Picková Jutta, Evangelický sbor německého jazyka v Praze 1 - presbyterka a poslankyně konventu

Poláková Marie, FS ČCE Praha 5 - Smíchov - sborová sestra

Přistoupil Jan, Praha 4 - Modřany - presbyter

Slabý Ladislav, FS ČCE Praha 5 - Radotín - dlouholetý presbyter

Terschová Růžena, FS ČCE Praha 6 - Střešovice - bývalá kurátorka

Tláskal Jaromír, FS ČCE Praha 1 - Nové Město - bývalý presbyter

Veselý Jiří, FS ČCE Praha 1 - Staré Město

Zámečník Ladislav, FS ČCE Praha - Žižkov I - bývalý kurátor

Zamrazilová Lada, bývalá pracovnice ÚCK

Horák Jaroslav, FS ČCE Kovánec - presbyter

Šlechta Josef, FS ČCE Velenice - bývalý presbyter

Kršíková Alena, FS ČCE Jindřichův Hradec - bývalá presbyterka

Zeman Antonín, FS ČCE Ústí nad Labem - bývalý presbyter

Pospíšil Jiří, FS ČCE Třebenice - presbyter a varhaník

Bednář Zdeněk, FS ČCE Rumburk - dlouholetý presbyter a místokurátor

Sobotková Jaroslava, FS ČCE Česká Lípa - bývalá kurátorka

Svěcená Růžena, FS ČCE Jilemnice - dlouholetá varhanice

Dobrovolná Dobroslava, FS ČCE Pardubice

Blažek Josef, FS ČCE Horní Krupá - dlouholetý presbyter a pokladník

Tůma Bohumil, FS ČCE Velká Lhota - dlouholetý presbyter

Dostál Blahoslav, FS ČCE Klobouky u Brna - bývalý kurátor

Přichystalová Anna, FS ČCE Klobouky u Brna - dlouholetá presbyterka a pokladní

Gabryšová Božena, FS ČCE Ratiboř - bývalá presbyterka

Hybášek Čestmír, FS ČCE Jablůnka - bývalý presbyter

Kamas Rudolf, FS ČCE Hošťálková - presbyter

Majtán Tomáš, FS ČCE Javorník nad Veličkou - bývalý kurátor a varhaník

Staňková Zdeňka, FS ČCE Leskovec - presbyterka

Svobodová Hana, FS ČCE Liptál - předčitatelka kázání a učitelka NŠ

Vrubel Adolf, FS ČCE Prusinovice - bývalý presbyter

Záruba Jaroslav, FS ČCE Růždka - dlouholetý presbyter a kronikář

Czudková Marie, FS ČCE Frýdek-Místek

Káš Vladimír, FS ČCE Frýdek-Místek

Oršulíková Kristýna, FS ČCE Ostravice

Pavlík Jan, FS ČCE Hrabová

Daniela Doucková, personální oddělení

květen 2006