Církevní pastýřská rada

Jungmannova 9, Praha 1

Zpráva pro synod 2006

V době mezi zasedáními synodu Církevní pastýřská rada neobdržela žádné nové podání.

Žádost o revokaci již uzavřené záležitosti odmítla. Své stanovisko sdělila písemně a dále objasnila v osobním setkání.

 

Pavel Pokorný, předseda Církevní pastýřské rady

V Praze, dne 16. února 2006