TISK 14

 
KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o.

Zpráva pro 3. zasedání 31. synodu ČCE

V knihkupectví, v účtárně a v nakladatelství pracuje celkem 7,33 zaměstnanců.

Statutárními orgány společnosti jsou dva jednatelé: Mgr. Michal Plzák a Mgr. Markéta Langová
(oba zaměstnanci Kalicha na plný úvazek).

Valná hromada se od minulého synodu sešla dvakrát.

V roce 2004 vydal Kalich celkem patnáct knižních titulů:

§         Jiří Gruber: Otázky a odpovědi

§         Jaroslav Dušek, Ivana Čechová, Michal Plzák: Nenucený výsek (Rozhovory)

§         Brian Keenan: Kolébka zla

§         Evangelický zpěvník – Dodatek

§         Heinrich Hoffmann: Ježipetr

§         Jan Heller, Milan Mrázek: Nástin religionistiky

§         Spisy apoštolských otců

§         Luděk Rejchrt: Hry II

§         Darja Kocábová: Třikrát a dost

§         Modlitby (ed. Jan Jun a Rut Kučerová)

§         Edita Štěříková: Exulantská útočiště v Lužici a Sasku

§         EK 2005

§         NKD 2005

Reedice a dotisky:

§         Jiřina Šiklová: Deník staré paní

§         Forrest Carter: Škola Malého stromu

Výsledky hospodaření s.r.o. KALICH podle účetní závěrky k 31. 12. 2004:

Výnosy Kalicha v roce 2004                                           5 928 100 Kč

Náklady Kalicha v r. 2004                                              5 916 754 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2004 - zisk                              11 346 Kč

S přáním pěkných dní s dobrou knihou

Mgr. Michal Plzák, jednatel,

který tuto zprávu podal 31. 3. 2005.