Školy Evangelické akademie
Přehled škol EA pro 3. zasedání 32. synodu ČCE
Školní rok 2004/2005
Sídlo školy Název školy Typ studia Ředitel/ka Studijní obor Počet studentů 2004/2005 Počet absolventů 2004 Počet kmenových pedagogů Počet externích pedagogů Rada školy Počet tříd  
Hradec Králové VOŠB dálkové Mgr. Petr Firbas katecheticko - pastorační 14 7 1 12 ne 2
Brno - Líšeň CSZŠ denní Mgr. Hana Svobodová všeobecná sestra 55 27 13 9 ne 2
    zdravotnický asistent 30 0     1
    ošetřovatelka 23 18     1
    ošetřovatel 31 0     1
Brno - Opletalova  VOŠ denní sociálně právní činnost 90 25 4 19 ne 3
Náchod EA Náchod denní Mgr. David Hanuš sociální činnost - vychovatelství + pečovatelství 130 38 13 1 ano 6
Praha - Holešovice denní Mgr. Bohumil Bulíř 96 15 12 1 ano 5
  DV   120 38 2 0   5
Praha - Spořilov denní Mgr. Jitka Jarošová sociální činnost - vychovatelství + pečovatelství 111 31 15 24 ano 4  
dálkové sociální činnost v prostředí etnických minorit 66 20     2
VOŠ  denní sociálně právní činnost 97 15 11 14 3  
dálkové sociálně právní činnost 26 17     1
Kroměříž CK denní MgA František Fiala hudba, zpěv 104 16 40 16 ano 6
Celkem 993 267 111 96
Vysvětlivky: VOŠB Vyšší odborná škola biblická DV Domácí vzdělávání
CSZŠ Církevní střední zdravotnická škola CK Církevní konzervatoř
Bratrská škola