TISK 10

 
INFORMACE O CÍRKVI

NEOBSAZENÉ SBORY - k 30. 4. 2005

Brandýs nad Orlicí, Broumov, Bukovka, Daňkovice, Dolní Bělá, Duchcov, Džbánov - Ústí n.Orlicí, Holice, Horní Slavkov, Hořice, Hrabětice, Hvozdnice, Chleby, Chotiněves, Chrást u Plzně, Chvaletice, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kadaň, Kdyně, Krouna, Křinec - Bošín, Libenice, Libkovice, Louny, Neratovice – Libiš, Odry, Olomouc, Opatov, Ostrov, Pardubice, Pozděchov, Raná, Rusava, Sedlec - Prčice, Silůvky, Soběhrdy, Strakonice, Stříbro, Suchdol nad Odrou, Škvorec, Velenice, Velim, Vítkov, Vrchlabí, Zruč nad Sázavou

CELKEM 46 sborů (z 262)

(Pozn.: tučně - sbory dlouhodobě neobsazené: 36,
obyčejně - sbory neobsazené: 16,
kurzívou - sbory Ochranovského seniorátu: 2)

Přehled neobsazených sborů v rámci jednotlivých seniorátů

Pražský: 4 (31), Poděbradský: 7 (22), Jihočeský: 1 (8), Západočeský: 6 (23), Ústecký: 5 (15), Liberecký: 0 (10), Královéhradecký: 4 (17), Chrudimský: 6 (25), Poličský: 2 (10), Horácký: 2 (16), Brněnský: 2 (23), Východomoravský: 2 (27), Moravskoslezský: 5 (26), Ochranovský: 1 (9)

V Pražském seniorátu je situace vcelku setrvalá: SV doporučuje FS ČCE ve Hvozdnici hledat sbor pro personální unii. FS ČCE v Sedlci-Prčicích a Škvorci, které jsou dlouhodobě neobsazené, neuvažují o vlastním kazateli. FS ČCE v Soběhrdech po odchodu faráře H. Tkadlečka počítá s obsazením sboru novým kazatelem - aktivně jej hledá..

V Poděbradském seniorátu je 6 sborů uprázdněno dlouhodobě. Sbory jsou povětšinou slabé finančně, o hledání kazatele neuvažují, spokojují se s administrací. FS ČCE v Neratovicích – Libiši již zvolil nového kazatele, který nastoupí v srpnu 2005.

Jihočeský seniorát má neobsazen sbor ve Strakonicích, kde současný administrátor Hynek Tkadleček začal nelehkou práci revitalizace tohoto sboru. Od září 2005 bude uprázdněn FS ČCE v Soběslavi, avšak již nyní sbor aktivně hledá kazatele.

Západočeský seniorát má trvale neobsazeny FS ČCE v Dolní Bělé, Horním Slavkově, Chrástu, Kdyni, tyto sbory nejsou schopny platit PF. FS ČCE ve Stříbře je též v situaci, kdy není schopen platit PF, a navíc zde chybí byt pro kazatele. FS ČCE v Ostrově v současné době nepočítá s obsazením sboru kazatelem.

V Ústeckém seniorátu jsou dlouhodobě neobsazeny FS ČCE v Duchcově, který je ekonomicky velmi podprůměrný, FS ČCE v Kadani, který je malý, ekonomicky podprůměrný, ale aktivní, FS ČCE v Libkovicích, který je málo aktivní a ekonomicky podprůměrný. Tyto sbory jsou perspektivními kazatelskými stanicemi. U FS ČCE Louny, ve kterém je aktivita členů průměrná, ale sbor ekonomicky mírně vzrůstá, je předpoklad, že se postaví na vlastní nohy.

Liberecký seniorát má v současné době obsazeny všechny sbory.

Královéhradecký seniorát má trvale neobsazeny FS ČCE v Broumově, Hořicích a Jičíně, s jejich obsazením se nepočítá především z finančních důvodů. Byty jsou proto obsazeny rodinami, které se aktivně účastní sborového života. Uprázdněný FS ČCE ve Vrchlabí s obsazením kazatelem počítá a aktivně jej hledá.

V Chrudimském seniorátu jsou dlouhodobě uprázdněny FS ČCE v Brandýse n. Orlicí, Holicích, Chvaleticích a Džbánově – Ústí n. Orlicí. FS ČCE v Pardubicích bude od srpna 2005 obsazen. Od ledna 2005 je uprázdněn FS ČCE v Bukovce, sbor však aktivně hledá kazatele.

Poličský seniorát má dlouhodobě neobsazen FS ČCE v Rané. Staršovstvo sboru počítá s obsazením kazatelem. Uprázdněný FS ČCE v Krouně jedná s případnými uchazeči o kazatelské místo. Sbor je schopen přispívat do PF a fara je v dobrém stavu.

V Horáckém seniorátu většina sborů očekává, že budou i nadále samostatně pracovat. V trvalé a vzájemné spolupráci fungují dlouhodobě neobsazené sbory Opatov (spolupráce s FS ČCE v Humpolci) a Daňkovice (spolupracuje s FS ČCE ve Sněžném). Finančně jsou tyto sbory schopny pokrýt PF pro jednoho kazatele.

Brněnský seniorát má dlouhodobě uprázdněny 2 sbory: FS ČCE v Hraběticích a FS ČCE v Silůvkách.

Ve Východomoravském seniorátě je dlouhodobě neobsazen FS ČCE v Rusavě, který není schopen odvádět do PF celou částku stanovenou synodem. Aby sbor mohl být v budoucnu obsazen, bylo by nutné provést opravu fary, na niž nemá dostatek prostředků a pravděpodobně by nebyl schopen splácet poskytnuté půjčky. V současnosti je neobsazen i FS ČCE v Pozděchově, který hledá kazatele.

V Moravskoslezském seniorátu je v současné době neobsazeno 5 sborů. Nově je neobsazen FS ČCE v Javorníku u Jeseníku, zde je potřeba provést rekonstrukci farního bytu a zvážit, na jaký pracovní úvazek by případný kazatel mohl ve sboru pracovat. Stejná situace je i v dlouhodobě neobsazeném FS ČCE v Suchdole nad Odrou. FS ČCE ve Vítkově a Odrách pomáhají řešit situaci ordinovaní presbyteři, kteří bydlí ve farních bytech a aktivně se s rodinami podílejí na životě sboru, proto v nejbližší době nebudou hledat kazatele. Ve FS ČCE v Olomouci byla zvolena nová kazatelka, která nastoupí na podzim 2005.

Ochranovský seniorát má neobsazen sbor v Jablonci nad Nisou, důvodem jsou problémy s bydlením případného kazatele.

PERSONÁLIE - KAZATELÉ (od 05/2004)

K 30. dubnu 2005 zaměstnávala ČCE v zaměstnaneckém poměru 251 duchovních, z tohoto počtu bylo 56 kazatelek (6 kazatelek na MD) a 195 kazatelů. Z celkového počtu 251 osob bylo 26 pracujících důchodců a 4 částečně nebo zcela invalidní kazatelé.

Nástup po ukončení vikariátu 2003/2004

Balcar Adam, FS ČCE v Novém Městě pod Smrkem

Brodská Rut, FS ČCE v Litoměřicích

Coufal Jaroslav, FS ČCE v Prosetíně

Havelková Miloslava, FS ČCE v Kostelci nad Orlicí

Kadlecová Jana, FS ČCE v Kralovicích a Podbořanech

Mrázková Olga, FS ČCE v Praze 9-Horních Počernicích

Petříčková Erika, FS ČCE v Kroměříži

Říha Filip, Poděbradský seniorát ČCE

Šorm David, FS ČCE v Horní Krupé

Špačková Romana, Brněnský seniorát ČCE

Štajfová Magdalena, FS ČCE v Českém Brodě

Nástup po ukončení jáhenské praxe 2003/2004

Běťáková Naděžda, OS při ČCE v Potštejně

Tomešek Martin, FS ČCE v Českých Budějovicích

Nástup na vikariát 2004/2005

Chlápek Petr, FS ČCE v Třebenicích

Grombiřík Martin, FS ČCE v Boskovicích

Halamová Markéta, FS ČCE v Náchodě-Šonově

Havelka Ladislav, FS ČCE v Soběslavi

Kupka Jan, FS ČCE v Praze 4-Spořilově

Ondrová Magdalena, FS ČCE v Litomyšli

Pavelka Tomáš, FS ČCE v Praze 1-Novém Městě

Ruml Ondřej, FS ČCE v Praha 6-Dejvicích

Sedláček David, FS ČCE v Miroslavi

Sedláčková Marta, FS ČCE ve Znojmě

Šindler Pavel, FS ČCE v Poděbradech

Zapletalová Grollová Daniela, FS ČCE v Brně-Židenicích

Nástup na jáhenskou praxi 2003/2004

Kocanda Martin, FS ČCE v Trnávce

Šimšová Jana, FS ČCE v Nejdku

Nový nástup

Erdinger Miroslav, první farář v Praze 8-Kobylisích

Kašper Jan, farář v Brandýse nad Labem

Roskovec Jan, farář v Nymburku

Ukončení PP

Havlíčková Drahomíra, Hříbek Pavel, Kováč Ondřej, Krejčík Miroslav, Ryšavý Ivan, Sivák Pavel, Škubal Jan

Odchod do důchodu

Doležal Jiří, farář v Bukovce

PERSONÁLIE - ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ (od 05/2004)

K 30. dubnu 2005 zaměstnávala ÚCK v zaměstnaneckém poměru 47 pracovníků, z tohoto počtu bylo 28 žen (4 ženy na MD) a 19 mužů. Z celkového počtu 47 pracovníků byly 3 osoby pracující důchodci a 1 osoba částečně invalidní. Dvě pracovní místa (tajemník pro ekuménu a tajemník pro výchovu a vzdělávání) jsou vyhrazenými kazatelskými místy, jejich obsazení je schvalováno synodní radou.

Dalšími kazatelskými místy jsou místa synodního seniora, studentského faráře a faráře pro mládež, na která jsou kazatelé povoláváni synodem.

V období od 2. zasedání 31. synodu ČCE v květnu 2004 byla provedena revize pracovního obsazení všech oddělení ÚCK a pracovních náplní pracovníků jednotlivých oddělení. Na místech vedoucích oddělení jsou zaměstnáni pracovníci, kteří prošli řádným výběrovým řízením a byli na doporučení výběrových komisí schváleni synodní radou ČCE. Pracovní místa byla přísně racionalizována.

Prokazatelné zvýšení množství pracovních úkolů především v ekonomickém oddělení, ale i v personálním oddělení, které souvisí např. s převodem správy rekreačního střediska v Herlíkovicích a Church Pensionu Jungmannova pod správu ÚCK, zařazení ČCE mezi plátce DPH, atd., je plněno zvýšeným úsilím pracovníků. Další možné pracovní úkoly by však už museli plnit nově přijatí pracovníci.

ÚCK také dbá o pravidelné doškolování a vzdělávání pracovníků v souvislosti s potřebami znalostí novel zákonů a ekonomických předpisů, ale i jazykových znalostí.

Po kontrole současných pracovních úkolů stavebního oddělení (původně 2 pracovní úvazky) bylo rozhodnuto zrušit toto oddělení a vytvořit 1 pracovní místo referenta stavební a investiční činnosti ÚCK (JJ využívá v současné době služeb bývalého stavebního oddělení jen v malé míře).

V oddělení sekretariátu je v současné době obsazeno pouze 1 místo asistentky, druhé místo asistentky (synodní rady, synodního seniora a referentky spisového oddělení) je neobsazené.

Ekumenické oddělení bylo posíleno o 1,5 pracovního úvazku s ohledem na přípravy ekumenického Setkání křesťanů 2005 Praha. Tento úvazek je dočasný.

Nový nástup

Čech Martin – ředitel ÚEA, Čechová Jitka – odd. mládeže (redakce Bratrstva), Dušek Miloš – správce sítě, Hlaváčková Silvie – ekumenické odd. (zástup za MD), Daniel Chalupecký – správce sítě, Kazíková Eva – odd. výchovy a vzdělávání (zástup za MD), Krausová Jitka – ekumenické odd., Mrázková Olga – ekumenické odd., Samiec Michal – odd. mládeže, Tučková Jitka – personální odd.

Ukončení PP

Ratolístka Martin – provozní odd., Daniel Chalupecký – správce sítě, Keclíková Blanka – pokladní, Tkadlečková Eva – odd. mládeže, Zalabák Jan – správce sítě

Odchod do důchodu

Benešová Marie


ORDINACE K SLUŽBĚ SLOVA A SVÁTOSTÍ (od 05/2004)

Kazatelé

Šorm David, nar. 1977, farář v Horní Krupé,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 12. 9. 2004 ve FS ČCE v Praze 6-Střešovice

Brodská Rut, nar. 1972, farářka v Litoměřicích,
ordinována náměstky synodního seniora P. Klineckým a M. Rejchrtem
dne 24. 10. 2004 v Praze 1-Novém Městě

Coufal Jaroslav, nar. 1975, farář v Prosetíně u Bystřice nad Pernštejnem,
ordinován náměstky synodního seniora P. Klineckým a M. Rejchrtem
dne 24. 10. 2004 v Praze 1-Novém Městě

Havelková Miloslava, nar. 1975, farářka v Kostelci nad Orlicí,
ordinována náměstky synodního seniora P. Klineckým a M. Rejchrtem
dne 24. 10. 2004 v Praze 1-Novém Městě

Mrázková Olga, nar. 1975, farářka v Praze 9-Horních Počernicích,
ordinována náměstky synodního seniora P. Klineckým a M. Rejchrtem
dne 24. 10. 2004 v Praze 1-Novém Městě

Kadlecová Jana, nar. 1949, farářka v Kralovicích a Podbořanech,
ordinována náměstky synodního seniora P. Klineckým a M. Rejchrtem
dne 24. 10. 2004 v Praze 1-Novém Městě

Štajfová Magdaléna, nar. 1977, farářka v Českém Brodě,
ordinována náměstky synodního seniora P. Klineckým a M. Rejchrtem
dne 24. 10. 2004 v Praze 1-Novém Městě

Běťáková Naděžda, nar. 1958, jáhenka v Potštejně,
ordinována synodním seniorem J. Rumlem dne 14. 11. 2004 v Praze 4-Nuslích

Říha Filip, nar. 1975, farář Poděbradského seniorátu ČCE,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 14. 11. 2004 v Praze 4-Nuslích

Špačková Romana, nar. 1976, farářka Brněnského seniorátu ČCE,
ordinována synodním seniorem J. Rumlem dne 14. 11. 2004 v Praze 4-Nuslích

Tomešek Martin, nar. 1977, jáhen v Českých Budějovicích,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 14. 11. 2004 v Praze 4-Nuslích

Balcar Adam, nar. 1978, farář v Novém Městě pod Smrkem,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 30. 1. 2005 v Praze 3-Jarově

Petříčková Erika, nar. 1973, farářka v Kroměříži,
ordinována synodním seniorem J. Rumlem dne 6. 3. 2005 v Kroměříži

Ordinovaní presbyteři

Klimeš Pavel, nar. 1951, presbyter FS ČCE v Českých Budějovicích,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 30. 5. 2004 v Českých Budějovicích

Kabatnik Werner, nar. 1961, presbyter FS ČCE v Teplé,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 11. 7. 2004 v Teplé

Krejčí Martin, presbyter FS v Horním Slavkově,
ordinován synodním.seniorem J. Rumlem dne 5. 9. 2004 v Horním Slavkově

Kočnar Pavel, presbyter FS v Praze 6-Střešovicích,
ordinován synodním seniorem J. Rumlem dne 12. 9. 2004 v Praze 6-Střešovicích

HODNOCENÍ VIKARIÁTU A JÁHENSKÉ PRAXE 2003/2004

Závěrečné pohovory Komise pro hodnocení absolventů vikariátu s vikářkami a vikáři a závěrečné pohovory s jáhenskými praktikanty proběhly ve dnech 28. a 29. června 2004 s tímto výsledkem:

Dvanáct vikářek a vikářů prospělo bez výminky a komise doporučila synodní radě, aby jim byl udělen dekret volitelnosti za farářky a faráře ČCE. Jedna vikářka prospěla s výminkou dopracování písemné práce, po jejím předložení byl vikářce na doporučení komise pro hodnocení absolventů vikariátu udělen dekret volitelnosti za farářku (v září 2004).

Tři jáhenští praktikanti uspěli u závěrečného pohovoru bez výminky a byl jim udělen dekret volitelnosti za jáhny ČCE. Čtvrtý jáhenský praktikant při celkovém závěrečném hodnocení neuspěl a nebyl mu udělen dekret volitelnosti za jáhna.

ÚMRTÍ CÍRKEVNÍCH PRACOVNÍKU (OD 05/2004)

Kazatelé

Bašus Bedřich Blahoslav, farář v. v., naposledy v Brně-Husovicích, bývalý senior Chrudimského seniorátu a tajemník SR

Kubíček Zdeněk, farář v. v., naposledy v Litomyšli, bývalý senior Chrudimského seniorátu

Vencovský Jan, farář v.v., naposledy v Litomyšli

Čapek Dušan, taj. KEBF v. v.

Vdovy po kazatelích, manželky kazatelů

Barotová Věra, vdova po faráři Ladislavu Barotovi

Blažková Marta, vdova po faráři Antonínu Blažkovi

Čapková Arnošta, vdova po faráři Vladimíru Čapkovi

Honzalová Věra, manželka faráře v.v. Zbyňka Honzala

Janovská Marie, vdova po faráři Františku Janovském

Jiříčková Hana Božena, vdova po faráři Janu Jiříčkovi

Kyprá Ludmila, vdova po faráři Pavlu Kyprém

Lejdarová Soňa, vdova po faráři Jiřím Lejdarovi

Lochmanová Eliška, vdova po profesoru Janu Milíči Lochmanovi

Rumlová Marie, vdova po faráři Jiřím Rumlovi

Šimková Libuše, vdova po faráři Janu Šimkovi

Trusinová Ludmila, manželka faráře v.v. Jana Trusiny, členka staršovstva FS ČCE v Třebíči

Členové staršovstev a další církevní pracovníci (podle seniorátů)

Franců Lubor, FS ČCE v Písku

Pospíšil Miroslav, FS ČCE v Teplicích

Daneš Václav, FS ČCE Ústí nad Labem – varhaník

Zajíc Josef, FS ČCE Třebíč – bývalý dlouholetý kurátor sboru

Brtna František, FS ČCE Moraveč – dlouholetý kurátor sboru

Bula Miroslav, FS ČCE Valašské Meziříčí – bývalý člen staršovstva a laický kazatel

Babica Jan, FS ČCE Vsetín - Dolní sbor – bývalý člen staršovstva

Halaš Karel, FS ČCE Vsetín - Dolní sbor – člen staršovstva

Halová Lydie, FS ČCE Zádveřice – členka staršovstva

Kamas Oldřich, FS ČCE Vsetín - Horní sbor – bývalý člen staršovstva

Karola Josef, FS ČCE Zádveřice – člen staršovstva

Matošková Lydie, FS ČCE Vsetín - Horní sbor – bývalá členka staršovstva

Miškeřík Emil, FS ČCE Hrubá Vrbka a Velké nad Veličkou – bývalý člen staršovstva a místokurátor

Sklenář František, FS ČCE Prusinovice – bývalý místokurátor a pokladník

Šafařík Jan, FS ČCE Leskovec - bývalý člen staršovstva

Šimčíková Emilie, FS ČCE Střítež nad Bečvou - bývalá členka staršovstva

Vaňková Milena, FS ČCE Hošťálková – náhradnice staršovstva

Zápalková Františka, FS ČCE Ratiboř – dlouholetá  učitelka nedělní školy

Dědek Vojtěch, FS ČCE Přerov – dlouholetý kurátor sboru a člen SV Moravskoslezského seniorátu

Káš Vladimír, FS ČCE Frýdek-Místek – dlouholetý sborový pracovník

Kurková Milada, FS ČCE Šumperk – členka staršovstva a pokladní

doplnění z tisku č. 2:

Bělohlávková Zdenka, FS ČCE v Berouně - presbyterka

Chymrová Věra, FS ČCE v Praze 1-Novém Městě – presbyterka

Prof. Matějček Zdeněk, FS ČCE v Praze 10-Vršovicích – dlouholetý presbyter

Musílková Olga, FS ČCE v Praze 10-Vršovicích – dlouholetá věrná členka sboru a revizorka účtů

Mládková Žofie, FS ČCE v Benešově – bývalá presbyterka

Stehlíková Věra, FS ČCE v Hvozdnici – dlouholetá presbyterka

Trkovská Eva Rut, FS ČCE v Praze 2-Vinohradech

Vaňkát Rudolf, FS ČCE v Benešově – kurátor sboru v 90. letech

Kořínková Anna, FS ČCE v Rokycanech – presbyterka

Matičková Marie, FS ČCE ve Stříbře – bývalá kurátorka sboru

Smolík Jaroslav, FS ČCE v Rokycanech - varhaník

Šmolík Karel, FS ČCE v Rokycanech – dlouholetý kurátor sboru

Talaš Jan, FS ČCE v Přešticích – bývalý kurátor sboru

Cesar Milič, FS ČCE v Slůvkách – náměstek kurátora

Dus Jaromír, FS ČCE v Brně-Husovicích – bývalý kurátor sboru

 

 

Vypracovala: Daniela Doucková, personální oddělení