TISK  7

 
 

 


Církevní pastýřská rada

 

Zpráva pro synod 2005 

 

 

 

 

V době mezi zasedáními synodu se Církevní pastýřská rada zabývala jediným podáním. Tento případ uzavřela v březnu 2005.

 

 

                                                                            Pavel Pokorný, předseda Církevní pastýřské rady

 

 

V Praze, dne 30. března 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka ÚCK:

 

Církevní pastýřská rada byla zvolena na 1. zasedání 31. synodu ČCE a pracuje ve složení: Pavel Pokorný (předseda), Miloslav Vašina, Marta Kovářová, Otakar Keller a Zdeněk Susa.

 

Náhradníci jsou -  kazatelé - 1. Petr Hudec, 2. Jaroslav Vetter, 3. Ctirad Novák

                           - starší -       1. Ladislav Zvolánek, 2. Naděje Mandysová