2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.13KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o.

Zpráva pro synod ČCE 2004


 1. Organizační a personální změny ve společnosti

 2. K žádným personálním změnám nedošlo, organizační struktura společnosti zůstala zachována.
  V knihkupectví, v účtárně a v nakladatelství pracuje celkem 6,7 zaměstnanců. Statutárními orgány společnosti jsou dva jednatelé: Mgr. Michal Plzák a Mgr. Markéta Langová (oba zaměstnanci Kalicha na plný úvazek).
 3. Valná hromada společníků–zakladatelů

 4. se od minulého synodu sešla třikrát. Byl převeden obchodní podíl z dosavadních společníků na SR ČCE jako jediného společníka. V souvislosti s tím byla provedena změna některých článků Společenské – zakladatelské listiny.
 5. Ediční činnost, prodej zboží vlastní výroby

 6. V roce 2003 vydal Kalich celkem deset knižních titulů:
  Helen P. Fryová, Čítanka židovsko-křesťanského dialogu (koedice s nakl. Vyšehrad)
  Martin A. Hansen, Lhář
  Jiřina Šiklová, Deník staré paní
  Milena Šimsová, Prošli jsme v jeho síle
  Jiří a Zdenka Tichotovi, Miloš Rejchrt, Na Točné (rozhovory)
  EK 2004 NKD 2004

  Reedice a dotisky:
  Forrest Carter, Škola Malého stromu
  Erazim Kohák, Hesla mladých svišťů
  Řecko-český slovník

 7. Výsledky hospodaření s.r.o. KALICH podle účetní závěrky k 31. 12. 2003

 8. Výnosy Kalicha v roce 2003 činily 5,393.489 Kč
  Náklady Kalicha v r. 2003 činily 6,431.558 Kč
  Hospodářský výsledek je ztráta - 1,038.069 Kč

  Vysvětlení:
  po dohodě se Synodní radou ČCE, vlastníkem společnosti, jsme totiž jednorázově provedli zúčtování opravných položek ve výši 893.569 Kč. Ztráta z vlastní činnosti činí tedy pouze - 144.500 Kč.
  Tato ztráta je způsobena několika faktory, mj. i tím, že v prostorách prodejny byly po dobu jednoho měsíce prováděny rekonstrukce (výrazné snížení tržeb) a tím, že výroba nových publikací se posunula na konec roku (říjen až prosinec), takže jejich prodejnost přes distribuce zaznamenáváme až v tomto roce.
  Oproti předchozímu roku se podařilo zamezit značným ztrátám v prodejně odcizením knih; zloději ukradli knihy v hodnotě 33.855 Kč (v roce 2002 byla takto způsobená ztráta ve výši 50.000,- Kč).

S přáním pěkných zážitků z četby nejen našich knih přeje

Mgr. Michal Plzák,
jednatel,
který tuto zprávu podal 22. 4. 2004.