2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.12


ZPRÁVA O ČINNOSTI JERONYMOVY JEDNOTY

za rok 2003

1. Úvodem

Ani v roce 2003 se situace v napjatosti mezi požadavky sborů na straně jedné a dosaženými sbírkami na straně druhé nezměnila a protože potřeba sborů výrazně převýšila příjmy, bylo nezbytné požadavky sborů krátit a dvě žádosti zamítnout.

Alarmující skutečností je, že z 22 uspokojených žádostí se v 8 případech jednalo o prostředky na opravy střech a havarijní stavy. Jedná se o nápravu škod na stavbách, jejichž rozsah a četnost může být ovlivněna nedostatečnou péčí o provádění nezbytné údržby. Případy poškození byly mnohdy tak závažné, že nezbylo než nedostatek finančních prostředků doplnit půjčkami z JTD.

Radostné naopak je, že bylo dosaženo rekordní částky ve sbírce HDL – 855 tis. Kč, což je o 98,5 tis. více než v roce 2002. Zvýšila se i dosažená sbírka na poslední JTD o 47 tis. Kč, naopak sbírka darů byla o 67 tis. Kč nižší.

2. Sbírka darů

Sbírka darů byla rozhodnutím výročního shromáždění, po navýšení na celkovou částku 2.830.000,- Kč, rozdělena takto:


Farní sbor Účel Částka
Kolínstatické zajištění kostela, sanace proti vlhku500.000,-
Jindřichův HradecII. etapa výměny střešní krytiny50.000,-
Sokolovoprava věže kostelů v Kynšperku a Kraslicích200.000,-
Nejdekoprava krytiny věže a elektroinstalace60.000,-
Ústí nad Labemoprava střechy farní budovy100.000,-
Chomutovoprava fasády sborového domu100.000,-
N.Město p.Smrkemrekonstrukce elektroinstalace60.000,-
Varnsdorfrekonstrukce plyn., el. a vodovod. vedení60.000,-
Náchod-Šonovgenerální rekonstrukce střechy sbor. domu160.000,-
Česká Třebováoprava střechy kostela120.000,-
Chvaleticerekonstrukce budovy kostela60.000,-
Džbánov-Ústí n/O.úhrada půjčky z fondu JTD na fasádu fary12.000,-
Ranárekonstrukce farní budovy150.000,-
Moravečoprava a nátěr střechy a věže kostela80.000,-
N. Město na Mor.oprava střechy sborového domu100.000,-
Rovečnéumoření dluhu z půjčky na přístavbu k faře86.000,-
Klobouky u Brnaoprava fasády a výměna oken sbor. domu130.000,-
Znojmonová fasáda sborového domu200.000,-
H.Vrbka-Velká n/Voprava fary – zejm. bytu faráře200.000,-
Javorníkoprava sborového domu100.000,-
Olomoucvestavba výtahu pro tělesně postižené100.000,-
Český Těšínpřístavba sbor. centra pro děti a mládež200.000,-
kanceláři JJ2.000,-
Zamítnuty byly žádosti:FS Plzeň – západní sbor
FS Hlinsko

3. Hlavní dar lásky

HDL roku 2003 byl určen výročním shromážděním JJ v r. 2002 pro sbor Praha – Spořilov na výstavbu sborového domu v Praze – Jižním Městě a dosáhl rekordní částky 855.131,- Kč.

HDL roku 2004 byl určen výročním shromážděním 2003 pro FS České Budějovice na výstavbu sborového domu v KS Kaplice. Dosažená částka nebyla v době zpracování této zprávy známa.

4. Prostředky poskytnuté Ministerstvem kultury ČR

FS Frýdek-Místek: 250.000,- Kč na rekonstrukci sborového domu
FS Děčín: 520.000,- Kč na opravy interiéru kostela
FS Aš: 600.000,- Kč na opravu kostela v Hranicích u Aše
FS Prostějov: 90.000,- Kč na opravu interiéru sborového domu
Školicí středisko Herlíkovice-Strážné: 125.000,- Kč na nátěr střechy a klempířských prvků

5. Zahraniční dary

GAW

6. Jubilejní toleranční dar

Půjčky v r. 2003:
FS Brno – Židenice 300.000,- KčFS Olešnice na Moravě 50.000,- Kč
FS Čáslav 40.000,- KčFS Olomouc 250.000,- Kč
FS Hlinsko 600.000,- KčFS Praha 4 – Spořilov 1.000.000,- Kč
FS Hodslavice 500.000,- Kč FS Praha 5 – Smíchov 200.000,- Kč
FS Jasenná 300.000,- KčFS Praha 8 – Libeň 100.000,- Kč
FS Klobouky 200.000,- Kč FS Rovečné 70.000,- Kč
FS Náchod – Šonov 260.000,- KčFS Sokolov 200.000,- Kč
FS Nikolčice 80.000,- Kč

7. Náklady kanceláře JJ a ústředního představenstva JJ

7.1. Služby:
* tisk a distribuce letáků JJ na senioráty: 55.669,- Kč
* náklady na výroční shromáždění JJ v Miroslavi: 5.587,- Kč
* ostatní: 3.215,- Kč
7.2. Cestovné: 10.008,- Kč
7.3. Telefon: 8.400,- Kč
7.4. Bankovní výlohy: 5.589,- Kč
7.5. Členský příspěvek JJ do AGDE (na r.2003 + opožděně za r.2002): 33.032,- Kč
7.6. Náklady na reprezentaci (občerstvení): 751,- Kč
7.7. Ostatní provozní náklady a spotřebovaný materiál: 2.147,- Kč
Náklady celkem 124.398,- Kč

8. Závěr

Ústřední představenstvo JJ se v období mezi zasedáními synodu sešlo 7x. V průběhu roku došlo ke změně virilního člena představenstva. Br. Joel Pokorný, který zastupoval v představenstvu minulou SR a za jehož přínos k dílu JJ zůstáváme vděčni, byl po volbě nové SR nahrazen sestrou synodní kurátorkou Mahulenou Čejkovou.

Pokračovala i spolupráce se zahraničními partnery, v rámci které jsme se zúčastnili výročního shromáždění GAV Rakouska ve Vídni a zasedání AGDE, které se konalo tentokrát v Polsku. Spolupráce s GAW byla v závěru roku 2003 poznamenána personálními změnami ve vedení ústředí GAW v Lipsku.

Na úplný závěr je třeba zdůraznit, že dle jednání, která vedeme se sbory ČCE, a vyžádaných návštěv a prohlídek některých jejich budov očekáváme zvýšení požadavků na podporu ze sbírky darů. Proto ústřední představenstvo JJ prosí na jedné straně o maximální hospodárnost při stavebních záměrech a na straně druhé o provádění běžné údržby na sborových stavbách.


Duben 2004

Za Jeronymovu jednotu: Ing. Jiří Tomášek – předseda ústředního představenstva JJ
Ing. Alice Pištorová – kancelář JJ


Příloha: Přehled sbírek na dílo JJ v roce 2003