2.zasedání 31.synodu ČCE (13.-16.5.2004)
TISK č.9INFORMACE O CÍRKVI

NEOBSAZENÉ SBORY - k 31. 3. 2004

Český Brod, Brandýs n.L., Brandýs nad Orlicí, Broumov, Daňkovice, Dolní Bělá, Duchcov, Džbánov - Ústí n.Orlicí, Holice, Horní Krupá, Horní Slavkov, Hořice, Hrabětice, Hvozdnice, Chleby, Chrást u Plzně, Chvaletice, Jablonec nad Nisou, Jičín, Kadaň, Kdyně, Kovanec, Kralovice, Krouna, Křinec - Bošín, Libenice, Libkovice, Litoměřice, Louny, Neratovice – Libiš, Nové Město pod Smrkem, Olomouc, Odry, Opatov, Ostrov, Pardubice, Praha – Kobylisy, Podbořany, Potštejn, Prosetín, Raná, Rusava, Sedlec - Prčice, Silůvky, Strakonice, Stříbro, Suchdol nad Odrou, Škvorec, Varnsdorf, Velenice, Velim,Vítkov, Volyně, Zruč nad Sázavou
CELKEM 54 sborů (z 263)
(Pozn.: tučně - sbory dlouhodobě neobsazené: 36, obyčejně - sbory nově neobsazené: 16, kurzívou - sbory Ochranovského seniorátu: 2)

Přehled neobsazených sborů v rámci jednotlivých seniorátů

Pražský: 4 (31), Poděbradský: 10 (23), Jihočeský: 2 (8), Západočeský: 8 (23), Ústecký: 5 (15), Liberecký: 2 (10), Královéhradecký: 3 (17), Chrudimský: 5 (25), Poličský: 2 (10), Horácký: 3 (16), Brněnský: 3 (23), Východomoravský: 1 (27), Moravskoslezský: 4 (26), Ochranovský: 2 (9)

V Pražském seniorátu je situace vcelku setrvalá: SV doporučuje FS ČCE ve Hvozdnici hledat sbor pro personální unii. FS v Sedlci-Prčicích a Škvorci, které jsou dlouhodobě neobsazené, neuvažují o vlastním kazateli. FS ČCE v Praze 8-Kobylisích počítá se zvolením 1. faráře.

V Poděbradském seniorátu se nově uprázdnily FS ČCE v  Brandýse nad Labem, Českém Brodu a Neratovicích-Libiši, sbory počítají s obsazením vlastním kazatelem, ostatních 7 sborů je uprázdněno dlouhodobě. Sbory jsou povětšinou slabé finančně, o hledání kazatele neuvažují, spokojují se s administrací.

Jihočeský seniorát má trvale neobsazeny FS ČCE ve Strakonicích a Volyni.

Západočeský seniorát má trvale neobsazeny FS ČCE v Dolní Bělé, Horním Slavkově, Chrástu, Kdyni, tyto sbory nejsou schopny platit PF. Stejnou situaci hodlají FS ČCE v Kralovicích a Podbořanech řešit sdružením sborů. FS ČCE ve Stříbře je též v situaci, kdy není schopen platit PF, a navíc zde chybí byt pro kazatele. SV se trvale touto situací zabývá a hledá řešení.

V Ústeckém seniorátu se situace proti minulosti nepatrně zlepšila, podařilo se obsadit FS ČCE v Mostě, Teplicích a Chomutově. Nově se uprázdnil FS ČCE v Lounech. FS ČCE v Duchcově, Kadani, Libkovicích pod Řípem a Litoměřicích jsou neobsazeny dlouhodobě.

Liberecký seniorát má trvale neobsazeny FS ČCE ve Varnsdorfu a Novém Městě pod Smrkem. Staršovstvo spolu s administrátorem hledají příhodného kandidáta, vzhledem k zeměpisné poloze sboru a rozsáhlé diaspoře podporuje obsazení sboru kazatelem i SV. Farní byt je k dispozici.

Královéhradecký seniorát má trvale neobsazeny FS ČCE v Broumově, Hořicích a Jičíně, s jejich obsazením se nepočítá především z finančních důvodů. Byty jsou proto obsazeny rodinami, které se aktivně účastní sborového života. Od září 2004 bude uprázdněn FS ČCE ve Vrchlabí, bratr Mgr. J. Strádal byl zvolen kazatelem II. žižkovského sboru - sbor s obsazením počítá.

V Chrudimském seniorátu se nově uprázdnil FS ČCE ve Džbánově - Ústí n. Orlicí, FS ČCE v Brandýse n. Orlicí, Holicích, Chvaleticích a Pardubicích jsou uprázdněny dlouhodobě.

Poličský seniorát má dlouhodobě neobsazen FS ČCE v Rané. Nyní se však blíží rekonstrukce farní budovy, staršovstvo sboru má představu, že po jejím dokončení bude Raná atraktivní pro kazatele-důchodce buď na celý nebo částečný pracovní úvazek. Uprázdněný FS ČCE v Krouně jedná se dvěma případnými uchazeči o kazatelské místo. Sbor je schopen přispívat do PF a fara je ve skvělém stavu.

Horácký seniorát má dlouhodobě neobsazeny FS ČCE v Daňkovicích, Opatově a Horní Krupé, nově se podařilo obsadit FS ČCE v Horních Dubenkách.

Brněnský seniorát má dlouhodobě uprázdněny 2 sbory: v Silůvkách, kde administrátorka očekává mírný růst (144 členů, účast na bohoslužbách 19, bh, NŠ), se do budoucna počítá s kazatelem na poloviční pracovní úvazek; v Hraběticích, kde je průměrný věk účastníků asi 75 let, je prognóza dosti neutěšená. FS ČCE v Prosetíně je uprázdněn nově, je to však živý sbor s aktivním jádrem i několika mladými lidmi. Finanční problémy se snaží sbor řešit a hledá kazatele za podpory SV.

Východomoravský seniorát má dlouhodobě neobsazen pouze FS ČCE v Rusavě, který není schopen odvádět do PF celou částku. V případě budoucího obsazení sboru kazatelem by bylo také nutno provést opravu fary, na niž nemá sbor dostatek prostředků a nebyl by pravděpodobně ani schopen splatit případné poskytnuté půjčky.

V Moravskoslezském seniorátu jsou dlouhodobě neobsazeny FS ČCE ve Vítkově a Suchdole nad Odrou. Nově jsou uprázdněny FS ČCE v Odrách a Olomouci. FS ČCE v Suchdole nad Odrou a Olomouci hledají kazatele, FS ČCE ve Vítkově a Odrách pomáhají řešit situaci ordinovaní presbyteři, kteří bydlí ve farních bytech a aktivně se s rodinami podílejí na životě sboru.

Ochranovský seniorát má neobsazeny sbory v Jablonci nad Nisou, důvodem je bydlení, sborový dům není ve vlastnictví sboru, ale JB, a v Potštejně. Sbor zakoupil budovu, kterou opravuje a není schopen platit PF.

PERSONÁLIE - KAZATELÉ (od 05/2003)

K 31. březnu 2004 zaměstnávala ČCE v zaměstnaneckém poměru 250 duchovních, z tohoto počtu bylo 51 kazatelek (4 kazatelky na MD) a 199 kazatelů. Z celkového počtu 250 osob bylo 24 pracujících důchodců a 5 částečně nebo zcela invalidních kazatelů.

Nástup po ukončení vikariátu 2002/2003

Heller Daniel, FS ČCE v Pržně
Klimeš Jiří, FS ČCE v Zádveřicích - Rakové
Kovářová Jiřina, FS ČCE v Hodslavicích
Petříček Dan, FS ČCE v Kyjově
Satke Jan, FS ČCE v Přešticích - Merklíně
Stejskal Vlastislav, FS ČCE ve Šternberku
Šimonovská Constance, FS ČCE v Rumburku
Vítek Tomáš, FS ČCE v Horních Dubenkách
Včelná Radmila, FS ČCE v Jasenné
Židková Marta, SV Brněnského seniorátu v Brně-Židenicích

Nástup po ukončení jáhenské praxe 2002/2003

Čmelík Pavel, FS ČCE Vsetín Hor. sbor
Bureš Jiří, FS ČCE Chomutov

Nástup na vikariát 2003/2004

Balcar Adam, FS ČCE v Lysé nad Labem
Brodská Rut, FS ČCE Krabčice
Coufal Jaroslav, FS ČCE Benešov
Havelková Miloslava, FS ČCE Nymburk
Havlíčková Drahomíra, FS ČCE Nové Město na Moravě
Kadlecová jana, FS ČCE v Černošíně
Kováč Ondřej, FS ČCE Šumperku
Mrázková Olga, FS ČCE Praha 5 – Radotín
Petříková Erika, FS ČCE Hodonín
Říha Filip, FS ČCE Poděbrady
Šorm David, FS ČCE Praha 6 – Střešovice
Špačková Romana, FS ČCE Praha 4 – Nusle
Štajfová Magdalena, FS ČCE Kladno
Nástup na jáhenskou praxi 2002/2003
Běťáková Naděžda, FS ČCE Letohrad
Krejčík Miroslav, FS ČCE Čáslav
Sivák Pavel, FS ČCE Nový Jičín
Tomešek Martin, FS ČCE Prostějov

Nový nástup

Biskamp Ulrich Elard, Evang. sbor něm. jazyka
Dus Jan, farář v Poličce (návrat z pobytu v USA)
Hamariová Helena, farářka FS ČCE Plzeň Korandův sbor
Junová Helena, farářka FS ČCE Předhradí
Klobása Ludvík, farář FS ČCE Bruntál
Kuželová Lydie, FS ČCE Černilov
Pavlis František, farář FS ČCE Karlovy Vary
Smrčková Olga, farářka FS ČCE Olešnice
Šimek Michal, FS ČCE Mšeno

Ukončení PP

Hejzlar Pavel, Hudec-Kröninger Anne, Kopecký Daniel, Plzák Michal, Hájková Věra, Palátová Veronika, Adámek Tomáš, Siwek Čestmír, Glancová Vendula, Šplíchal Josef

Odchod do důchodu

Šilarová Květuše, tajemnice SR, Fojtů Pavel, farář v Jasenné, Rozbořil Miroslav, farář ve Vanovicích

PERSONÁLIE - ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ (od 05/2003)

K 31. březnu 2004 zaměstnávala ÚCK v zaměstnaneckém poměru 41 laických pracovníků, z toho počtu bylo: 25 žen (2 pracovnice na MD), 16 mužů; organizační členění:
3-členové SR, 1-vedoucí tajemnice ÚCK, 1-poradce synodního seniora, 2-sekretariát, 1-celocírkevní kantor, 1-tisková mluvčí, 2-oddělení výchovy a vzdělávání, 1-oddělení mládeže, 3-ekumenické oddělení, 1-personální oddělení, 3-archiv, knihovna, 2-redakce ČB, 6-ekonomické oddělení, 1-oddělení JJ, 2-stavební oddělení, 5-provozní oddělení, 1-kostelník v kostele Sv. Martina ve zdi, 5-rekreační a školicí středisko TJAK v Bělči

Nový nástup

Cisse-Mamulová Marie - provozní-ekumenické odd., Čejková Mahulena - SR, Hartl Luboš - provozní odd., Keclíková Blanka - pokladna, Matušková Barbara - TJAK, Pištorová Alice - JJ, Prosek Pavel -SR, Smetana Pavel - poradce syn. seniora, Stolař Pavel - SR, Straka František - stavební odd.

Ukončení PP

Elišáková Zdeňka - personální odd., Kolman Ivan - ekonom, Pistor Pavel - SR, Sokolová Michaela -ekumenické odd., Ženatá Marta - provozní odd.

Odchod do důchodu

Preclíková Jana - pokladna (plný invalidní), Roskovcová Lydie - SR, Pokorný Joel - SR

ORDINACE K SLUŽBĚ SLOVA A SVÁTOSTÍ (od 05/2003)

Kazatelé

Petříček Dan, farář v FS Kyjov, ordinován náměstkem syn. seniora D. Ženatým dne 21. 9. 2003 v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.
Satke Jan, farář ve dvojsboří Merklín - Přeštice, ordinován náměstkem syn. seniora D. Ženatým dne 21.9.2003 v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.
Stejskal Vlastislav, farář FS Šternberk ordinován náměstkem syn.seniora D. Ženatým dne 21. 9. 2003 v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.
Vítek Tomáš, farář v FS Horní Dubenky, ordinován náměstkem syn.seniora D. Ženatým dne 21. 9. 2003 v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.
Šimonovská Konstance, farářka FS Rumburk, ordinována náměstkem syn. seniora D. Ženatým dne 21. 9. 2003 v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.
Včelná Radmila, farářka FS Jasenná + VMS, ordinována náměstkem syn. seniora D. Ženatým dne 21.9.2003 v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.
Bureš Jiří, jáhen FS Chomutov, ordinován náměstkem syn. seniora D. Ženatým dne 21. 9. 2003 v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.
Klimeš Jiří, farář FS Zádveřice – Raková, ordinován náměstkem syn. seniora Janem Čapkem dne 28.9.2003 ve Zlíně
Kovářová Jiřina, farářka FS Hodslavice, ordinována synodním seniorem Pavlem Smetanou dne 5. 10. 2003 v Novém Jičíně
Čmelík Pavel, jáhen FS Vsetín Hor. sbor, ordinován synodním seniorem P. Smetanou dne 19. 10. 2003 v Hošťálkové
Smrčková Olga, farářka FS Olešnice na Moravě, ordinována syn. seniorem Pavlem Smetanou dne 9. 11. 2003 v Olešnici
Židková Marta, seniorátní farářka Brněnského seniorátu, ordinována syn. seniorem Joelem Rumlem dne 11.1.2004 v kostele Jana Amose Komenského v Brně I.

Presbyteři

Kraus Petr, presbyter FS ČCE v Praze Modřanech, ordinován synodním seniorem P. Smetanou dne 7.9.2003 v Praze Modřanech
Michalík Milan, presbyter FS ČCE Hošťálková, ordinován synodním seniorem P. Smetanou dne 19.10.2003 v Hošťálkové
Hanák Radek, presbyter FS v Odrách, ordinován dyn.seniorem Joelem Rumlem dne 14.12.2003 v Olomouci
Valouch Lubomír, presbyter FS Rýmařov, ordinován synodním seniorem Joelem Rumlem dne 14. 12. 2003 v Olomouci
Tomášek Jiří Ing., presbyter FS Šternberk, ordinován syn. seniorem Joelem Rumlem dne 14. 12. 2003 v Olomouci
Hojná Jana, presbyterka FS Olomouc, ordinována syn.seniorem Joelem Rumlem dne 14.12.2003 v Olomouci
Čermáková Olga Ing., presbyterka FS Prostějov, ordinována syn. seniorem Joelem Rumlem dne 14. 12. 2003 v Olomouci
Formánková Zdeňka, presbyterka FS Vítkov, ordinována syn. seniorem Joelem Rumlem dne 14. 12. 2003 v Olomouci
Polcer Josef, presbyter FS Jablonec n.N., ordinován syn. seniorem Joelem Rumlem dne 4. 4. 2004 v Jablonci n. N.

HODNOCENÍ VIKARIÁTU A JÁHENSKÉ PRAXE 2002/2003

Závěrečné pohovory Komise pro hodnocení absolventů vikariátu s vikářkami a vikáři a závěrečné pohovory s jáhenskými praktikanty proběhly ve dnech 11. a 12. června 2003 s tímto výsledkem:
10 vikářek a vikářů prospělo bez výminky a komise doporučila synodní radě, aby jim byl udělen dekret volitelnosti za farářky a faráře ČCE. 2 vikáři prospěli s výminkou dopracování písemné práce, po jejich předložení byl oběma na doporučení komise pro hodnocení absolventů vikariátu udělen dekret volitelnosti za farářku a faráře (v červenci a září 2003).
Oba jáhenští praktikanti uspěli u závěrečného pohovoru bez výminky a byl jim udělen dekret volitelnosti za jáhny ČCE.

ÚMRTÍ CÍRKEVÍCH PRACOVNÍKU OD 05/2003

Kazatelé

Emilie Betincová, diakonka
Štorek Jiří, farář ve FS ČCE Praha 8-Kobylisy
Brož Luděk, emeritní prof KEBF/ETF UK, řed. vydavatelství Kalich
Lochman Jan Milíč, em. prof KEBF, em. rektor Univerzity v Basileji
Němec František, naposledy farář ve FS ČCE v Chodově a tajemník SR
Hovorka Vilém, naposledy diakon ve FS ČCE v Sokolově
Linka Lubomír Jan, naposledy farář ve FS ČCE v Černilově

Vdovy po kazatelích, manželky kazatelů

Batlová Milena, manželka em. faráře naposl. v Hranicích
Otřísalová Marie, vdova po faráři naposl. v Praze na Vinohradech
Ježíková Jarmila, manželka emeritního faráře ve Velké Lhotě
Koláčná Miloslava, vdova po faráři naposl, v Kralovicích
Tréglová Marta, vdova po faráři naposl. ve Stříteži
Škubalová Rut, manželka faráře v Pozděchově
Strnadová Miloslava, vdova po faráři naposl. ve Škvorci
Stehlíková Věra MUDr, vdova po faráři naposl. v Brně

Presbyterky, presbyteři a další církevní pracovníci (podle seniorátů)

Čep Zdeněk, FS ČCE v Praze 1 - Starém Městě, církevní hudba
Čech Josef, FS ČCE v Kladně, dlouholetý presbyter v Rakovníku
Chadim Vladimír, býv. člen SR a SV Pražského seniorátu
Nývlt Čeněk, FS ČCE v Praze 5 - Smíchově, presbyter a účetní
Šimek Pavel, SR ČCE, FS ČCE v Praze 4 - Spořilově, dlouholetý synodní kurátor, presbyter
Fialová Jana, FS ČCE v Kutné Hoře, presbyterka
Krygel Jan, FS ČCE v Písku, kurátor
Bergmannová Květa, FS ČCE v Chebu, bývalá kurátorka
Kolář Karel, FS ČCE v Třebechovicích pod Erebem, kurátor
Hlucháň Benjamin, FS ČCE ve Vrchlabí, kurátor
Andrejs Jaroslav, FS ČCE v Hořicích a Semonicích, místokurátor, člen SV
Špačková Alena, FS ČCE v Klášteře nad Dědinou, kurátorka
Menc František, FS ČCE v Hlinsku, presbyter a pokladník
Tesařová Marta, FS ČCE v Krouně, presbyterka
Novák Emil, FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic, presbyter
Poláček Karel, FS ČCE v Třebíči, býv. kurátor
Suchá Antonie, FS ČCE v Novém Městě n. Moravě, býv. presbyterka
Tesař Jaromír , FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic, KS Valtínov, presbyter
Tomíšková Vlasta, FS ČCE ve Velké Lhotě u Dačic, býv. presbyterka
Vařák Jiří, FS ČCE v Novém Měste n. Moravě, presbyter a pokladník
Kadlec Josef, FS ČCE ve Veselí na Moravě, presbyter
Sedlo Vladimír, FS ČCE v Nosislavi, presbyter
Běťák Jan, FS ČCE ve Vsetíně-Dolním sboru, býv. presbyter
Bubela Karel, FS ČCE ve Vsetíně-Horním sboru, býv. presbyter
Černocký Kamil, FS ČCE ve Vsetíně-Dolním sboru, býv. presbyter
Daniš Zdeněk, FS ČCE ve Valašském Meziříčí, býv. presbyter
Hampalová Marie, FS ČCE v Uherském Hradišti, býv. presbyterka
Holčíková Kristýna, FS ČCE v Hrubé Vrbce, býv. presbyterka
Kneslová Zdenka, FS ČCE v Uherském Hradišti, presbyterka
Koňařová Marta, FS ČCE v Rusavě, býv. místokurátorka, předčitatelka a varhanice
Krajčík Ladislav, FS ČCE v Ratiboři, býv. presbyter
Kučík Josef, FS ČCE v Uherském Hradišti, býv. presbyter
Machalec Jan, FS ČCE ve Vsetíně-Dolním sboru, býv. presbyter
Martinek Alois, FS ČCE v Kateřinicích, dlouholetý presbyter
Masař Karel, FS ČCE v Lískovci, býv. presbyter a kurátor
Mírný Mojmír, FS ČCE ve Vsetíně-Dolním sboru, býv. dlouholetý presbyter
Miškeřík Martin, FS ČCE v Hrubé Vrbce, dlouholetý presbyter a místokurátor
Petrucha Jan, FS ČCE v Javorníku nad V., býv. kurátor a dlouholetý varhaník
Šácha Martin, FS ČCE v Hrubé Vrbce, býv. presbyter
Škrla Antonín, FS ČCE v Hošťálkové, dlouholetý pokladník
Zátorský Josef, FS ČCE ve Stříteži n. Bečvou, býv. presbyter a kurátor
Rozsypal Slavoj, FS ČCE v Olomouci, dlouhodobý presbyter
Vlastimil Sedlák, FS ČCE v Olomouci, KS Litovel, dlouholetý presbyter a předseda kazat.stanice

Vypracovala: Daniela Doucková, personální oddělení