1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.8


Přehled hospodaření rok 2002
rozpočet 2003

Stř. Popis rozp. 2002 náklady výnosy rozp.2003
001 mzdy Kazatelé 56 614 727 54 411 004 54 411 004 64 824 527
  Administrativa        
010   Kancelář SR 5 177 500 17 011 874 12 995 948 7 000 000
060 Kostely Herlíkovice 653 016 6 628 6 628 0
061 Janské Lázně 2 011 1 005 1 005 0
062 Martin ve zdi 500 000 300 401 977 200 60 017
070 Poradní odbory Theologický 1 500 2 687 0 1 500
071 Liturgický 5 000 6 892 0 4 800
072 Hudba a zpěv 30 000 18 603 18 603 25 000
073 Vzdělávání kazatelů 5 000 5 782 0 9 500
074 Výpomocní kazatelé 1 000 0 0 10 000
076 Evangelizační 1 000 19 661 0 17 000
077 Ekumenický 2 500 7 350 0 2 500
078 Historický        
079 Církev a společnost 5 000 1 188 0 5 000
080 Právní a organizační 20 000 17 403 0 20 000
081 Křesťanská služba 3 000 4 185 0 7 000
082 Pro laiky 33 200 38 402 38 402 18 000
083 Pro práci s dětmi 43 000 105 094 105 904 44 600
084 Pro práci s postižen. 4 000 3 314 3 314 4 800
085 Pro mládež 677 000 44 788 44 788 88 900
086 Ekonomický 2 500 881 0 2 500
087 Stavební 20 000 70 0 20 000
088 Revizoři 1 000 424 0 2 000
089 Komise synodu 5 000 11 642 0 15 000
090   Synod 110 000 95 962 1 000 130 000
091   Předsednictvo 8 000 12 903 0 18 000
099   Bohemka        
112   Evanelická akademie 393 200 267 632 267 632 330 700
114   Penzion HD 300 000 28 551 3 720 50 000
115   Jeronýmova jednota 4 910 000 1 652 748 1 652 148 4 980 000
116   Bohoslovci 150 000 56 251 56 251 182 000
117   Křesťanská služba        
118   Školení - vikariát 732 774 502 532 502 532 683 410
119   Ekumena 720 000 576 592 576 592 720 000
120 Domy Husův dům 6 945 000 1 922 233 3 900 783 4 280 000
122 Wintrova 340 000 354 576 831 865 949 000
123 ETF Černá   3 767 672 1 608 000 170 000
124 Jircháře 30 000 159 593 5 250 000 25 000
125 Ostatní domy   31 609 83 071  
126 Kunvald 46 469 79 674 55 406 100 219
127 Choceň 183 998 6 800 162 804 100 137
128 Žabonosy        
129 Zlín a Dobětice 133 847 302 449 8 886 4 647
153 Luhačovice        
130 Tisk Český bratr 710 000 693 326 693 326 516 000
131 Sbírka kázání 111 300 40 059 40 059 35 000
132 Bratrstvo 279 000 207 293 207 093 176 000
133 Pomůcky 488 000 245 355 245 355 200 000
134 Katechetická příručka 117 000 76 508 76 508 207 200
135 Ostatní tisk 100 000 31 301 121 304 100 000
150 Rekreač.střed. Horský domov-Herl. 252 701 505 576 350 000 600 000
151 Chotěboř 672 500 567 282 672 363 694 000
152 Janské Lázně 65 000 1 064 500 300 000 125 000
153 Luhačovice 165 504 20 908 0 113 804
155 LTK Běleč 2 073 000 4 068 952 3 778 280 5 085 000
171 Kurzy pro faráře 15 000 10 442 10 442 25 000
172 pro laiky 42 000 23 019 23 019 47 000
173 pro mládež 398 820 181 451 181 451 435 310
174 křesťanské služby        
175 evangelizační 17 500 1 176 1 176 15 000
181 Tábory pro děti 191 515 595 045 406 024 125 800
182 pro postižené 308 300 510 743 370 607 353 970
183 rodinné 16 600 266 491 266 491 36 440
184 Bohemka - viz stř. 99        
190   Rodinná rekreace        
191   Setkání střed.gener. 45 600 35 983 35 983 57 000
192   Sjezd mládeže 435 000 385 634 385 634 520 000
193   Celocírkevní setkání        
5004   Rekonstrukce HD        
5006   Rekonstr. HD-krčku        

Analytická výsledovka za rok 2002 - povšechný sbor

Výdaje

Příjmy

Účet

Popis

KZ

Účet

Popis

KZ

501,1

Drobný spotřební materiál

769 544,10 Kč  

602,1

Tržba za ubytování a stravování

3 253 726,20 Kč  

501,2

Drobný hmotný materiál

518 582,29 Kč  

602,11

Tržby z pronájmu-nebytové prostory

1 800 526,00 Kč  

501,3

Potraviny

1 056 785,83 Kč  

602,12

Tržby z pronájmu-byty

11 676 951,00 Kč  

501,4

Pohonné hmoty

267 906,50 Kč  

602,13

Tržby z pronájmu-ostatní

192 754,50 Kč  

501,5

Knihy, noviny, časopisy

89 760,17 Kč  

602,2

Tržby z ubytování

724 258,00 Kč  

501,9

Ostatní

9 869,00 Kč  

602,3

Tržby z prodeje služeb

1 096 486,30 Kč  

502,1

Elektřina

870 542,69 Kč  

602,9

Tržby z prodeje služeb-ostatní

789 261,40 Kč  

502,2

Plyn

679 577,41 Kč  

604,1

Tržby za prodané zboží

735 749,35 Kč  

502,3

Vodné, stočné

208 150,34 Kč  

644,1

Úroky z vkladů na BÚ

160 867,62 Kč  

504,1

Prodané zboží

735 749,30 Kč  

644,2

Úroky z termínovaných vkladů

3 287 185,36 Kč  

511,1

Opravy a údržba strojů a zařízení

457 082,59 Kč  

645,1

Kurzové zisky

29 754,77 Kč  

511,2

Opravy a údržba aut

157 672,02 Kč  

648,1

Zúčtování fondů

11 044 984,91 Kč  

511,3

Opravy a údržba budov a staveb

1 596 347,10 Kč  

649,1

Ostatní provozní výnosy

691 685,75 Kč  

511,9

Opravy a údržba ostatní

101 646,30 Kč  

649,2

Ostatní finanční výnosy

15 677,00 Kč  

512,1

Cestovné SR, ÚCK

1 092 890,35 Kč  

649,3

Mimořádné výnosy

79 474,22 Kč  

512,2

Cestovné ostatní pracovníci

45 740,00 Kč  

652,1

Tržby z prodeje DNHM

780,00 Kč  

513,1

Náklady na reprezentaci

182 805,20 Kč  

652,2

Tržby z prodeje DHM

125 070,00 Kč  

518,1

Služby, práce výrobní povahy

4 968 160,27 Kč  

682,1

Přijaté příspěvky-sbírky,dary

1 162 523,83 Kč  

518,2

Poštovné

417 562,61 Kč  

691,1

Dotace od MK ČR

55 472 479,00 Kč  

518,31

Telefon

341 490,10 Kč  

691,2

Dotace ostatní-účelové

800 000,00 Kč  

518,32

Internet

106 030,30 Kč  

 

 

 

518,4

Nájemné

315 367,40 Kč  

 

 

 

518,5

Poradenství

925 617,00 Kč  

 

 

 

518,7

Drobný nehmotný majetek

9 162,00 Kč  

 

 

 

521,1

Hrubé mzdy

48 104 823,50 Kč  

 

 

 

521,3

Civilní služba-služné

10 905,00 Kč  

 

 

 

524,1

Zdravotní pojištění

4 106 835,00 Kč  

 

 

 

524,2

Sociální pojištění

12 390 822,00 Kč  

 

 

 

525,1

Důch. připoj. hrazené zaměst.-limit

363 842,00 Kč  

 

 

 

525,2

Důch. připoj. hrazené zaměst.-nadlimit

2 774,00 Kč  

 

 

 

527,1

Zákonné úrazové pojištění osob

149 485,00 Kč  

 

 

 

527,2

Stravenky hrazené zaměstnavatelem

160 375,00 Kč  

 

 

 

532,1

Daň z nemovitostí

82 504,00 Kč  

 

 

 

538,2

Poplatky správní

1 040,00 Kč  

 

 

 

538,3

Poplatky ostatní-notářské a jiné

23 221,80 Kč  

 

 

 

542,1

Pokuty

564,00 Kč  

 

 

 

542,2

Penále

9 678,00 Kč  

 

 

 

545,1

Kurzové ztráty

5 471,92 Kč  

 

 

 

549,1

Ostatní provozní náklady

1 150 526,91 Kč  

 

 

 

549,11

Pojištění budov

188 965,50 Kč  

 

 

 

549,12

Pojištění aut

103 125,70 Kč  

 

 

 

549,13

Pojištění-ostatní, jednorázové

122 037,00 Kč  

 

 

 

549,2

Ostatní finanční náklady

75 752,70 Kč  

 

 

 

549,21

Bankovní výlohy

124 917,71 Kč  

 

 

 

549,3

Mimořádné náklady

851 693,53 Kč  

 

 

 

551,1

Odpisy DNHM

20 855,00 Kč  

 

 

 

551,2

Odpisy DHM

6 581 677,00 Kč  

 

 

 

552,2

ZC prodaného DHM

66 066,00 Kč  

 

 

 

581,1

Poskyt. přís. zúčt. mezi org. složkami

921 336,78 Kč  

 

 

 

582,1

Poskytnuté příspěvky

945 574,93 Kč  

 

 

 

591,1

Daň z příjmů

1 778,00 Kč  

 

 

 

Celkem

92 490 688,85 Kč  

Celkem

93 140 195,21 Kč  


Výsledovka 2002 - grafické zobrazení
Přehled hospodaření farních sborů a seniorátů Českobratrské církve evangelické

Skutečnost 2002

 

Stav k 1.1.2002

Stav k 31.12.2002

Pokladna

3 530 098,64 Kč

4 317 541,99 Kč

Bankovní účet

52 367 012,11 Kč

54 784 073,03 Kč


čís. řád.

ukazatel

účet

činnost

nedaněná

daněná

celkem

 

Hospodářský výsledek

ř.1-ř.18

 

 

5 059 145,49 Kč

1

Sborové příjmy celkem

 

 

127 930 589,37 Kč

2

Dary salár

631 00

 

 

24 187 977,53 Kč

3

Sborové sbírky

660 00

 

 

18 276 649,98 Kč

4

Sbírka na JJ

633 00

 

 

4 677 264,00 Kč

5

Hlavní dar lásky

634 00

 

 

853 905,27 Kč

6

Celocírkevní sbírky

640 00-50

 

 

8 170 436,10 Kč

7

Personální fond

632 00

 

 

4 370 231,25 Kč

8

Ostatní sborové příjmy

 

 

 

15 155 262,20 Kč

9

Splátky poskytnutých půjček

315 00

 

 

1 404 517,22 Kč

10

Příjmy z hospod. čin. sboru

605

 

 

18 039 168,20 Kč

11

Přijaté dary tuzemské

608 10

 

 

9 470 836,62 Kč

12

Přijaté dary zahraniční

608 20

 

 

4 781 815,23 Kč

13

Dar od JJ seniorátní

608 30

 

 

1 503 920,00 Kč

14

Dar od JJ celocírkevní

608 40

 

 

3 681 081,00 Kč

15

Půjčky z JTD

325 10

 

 

1 479 233,00 Kč

16

Půjčky ostatní

325 20

 

 

2 113 857,37 Kč

17

Dotace od státu x obce

346 00

 

 

7 328 764,40 Kč

18

Sborové výdaje celkem

 

 

118 931 346,48 Kč

19

Odvod repartic seniorátní

561 10

 

 

1 373 770,00 Kč

20

Odvod repartic

561 12

 

 

3 499 437,00 Kč

21

Odvod do PF

561 14

 

 

12 232 147,00 Kč

22

Odvod sbírky JJ

561 16

 

 

4 344 488,00 Kč

23

Odvod HDL

561 18

 

 

731 105,27 Kč

24

Odvod celocírkevních sbírek

561 20

 

 

8 053 791,70 Kč

25

Mzdové výdaje vč. pojištění

 

 

 

4 897 610,20 Kč

26

Stav.práce, opr.budov, údr.

511

 

 

32 062 618,92 Kč

27

Poskytnuté půjčky

563 00

 

 

1 055 650,20 Kč

28

Poskytnuté dary

564 00

 

 

3 170 799,35 Kč

29

Náklady na provoz sboru

 

 

 

33 645 112,53 Kč

30

Splátky půjček z JTD

565 10

 

 

1 041 750,00 Kč

31

Splátky půjček

565 20

 

 

3 628 664,53 Kč

32

Odvod příspěvku do PFadmin. sboru

 

 

481 280,00 Kč

33

Jiné výše nespecifikované výdaje

 

 

7 312 653,26 Kč

34

 

 

 

1 124 134,33 Kč


Pohledávky cizí

Pohledávky v církvi

Pohledávky PF

Pohledávky jiné

1 324 838,70 Kč

426 029,40 Kč

313 350,00 Kč

0,00 Kč

Závazky ostatní

Závazky JTD

Závazky dlužné

Závazky PF

5 529 009,33 Kč

2 418 062,14 Kč

414 880,00 Kč

1 332 205,00 KčRozpočet 2003

 

Stav k 1.1.2003

Stav k 31.12.2003

Pokladna

4 148 300,35 Kč

1 198 940,59 Kč

Bankovní účet

54 302 879,09 Kč

28 165 970,68 Kč


čís. řád.

ukazatel

účet

činnost

nedaněná

daněná

celkem

 

Hospodářský výsledek

ř .1-ř.18

 

 

-20 867 654,03 Kč

1

Sborové příjmy celkem

 

 

117 762 828,49 Kč

2

Dary salár

631 00

 

 

23 665 045,00 Kč

3

Sborové sbírky

660 00

 

 

17 577 952,00 Kč

4

Sbírka na JJ

633 00

 

 

4 515 950,00 Kč

5

Hlavní dar lásky

634 00

 

 

802 650,00 Kč

6

Celocírkevní sbírky

640 00-50

 

 

5 161 909,00 Kč

7

Personální fond

632 00

 

 

4 947 740,00 Kč

8

Ostatní sborové příjmy

 

 

 

10 803 854,00 Kč

9

Splátky poskytnutých půjček

315 00

 

 

536 250,00 Kč

10

Příjmy z hospod. čin. sboru

605

 

 

17 319 351,00 Kč

11

Přijaté dary tuzemské

608 10

 

 

8 723 800,00 Kč

12

Přijaté dary zahraniční

608 20

 

 

12 580 450,00 Kč

13

Dar od JJ seniorátní

608 30

 

 

787 000,00 Kč

14

Dar od JJ celocírkevní

608 40

 

 

3 010 000,00 Kč

15

Půjčky z JTD

325 10

 

 

1 525 000,00 Kč

16

Půjčky ostatní

325 20

 

 

2 066 600,00 Kč

17

Dotace od státu x obce

346 00

 

 

3 749 164,50 Kč

18

Sborové výdaje celkem

 

 

138 630 482,52 Kč

19

Odvod repartic seniorátní

561 10

 

 

1 519 621,00 Kč

20

Odvod repartic

561 12

 

 

3 781 159,00 Kč

21

Odvod do PF

561 14

 

 

15 044 937,92 Kč

22

Odvod sbírky JJ

561 16

 

 

4 214 995,00 Kč

23

Odvod HDL

561 18

 

 

714 260,00 Kč

24

Odvod celocírkevních sbírek

561 20

 

 

4 476 830,00 Kč

25

Mzdové výdaje včetně pojištění

 

 

5 146 990,00 Kč

26

Stav.práce, opr.budov, údr.

511

 

 

57 451 522,00 Kč

27

Poskytnuté půjčky

563 00

 

 

755 000,00 Kč

28

Poskytnuté dary

564 00

 

 

1 736 200,00 Kč

29

Náklady na provoz sboru

 

 

 

32 570 101,00 Kč

30

Splátky půjček z JTD

565 10

 

 

2 506 107,00 Kč

31

Splátky půjček

565 20

 

 

2 365 742,00 Kč

32

Odvod příspěvku do PFadmin. sboru

 

 

672 000,00 Kč

33

Jiné výše nespecifikované výdaje

 

 

4 079 229,00 Kč

34

 

 

 

1 812 464,00 Kč


Pohledávky cizí

Pohledávky v církvi

Pohledávky PF

Pohledávky jiné

236 547,00 Kč

148 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Závazky ostatní

Závazky JTD

Závazky dlužné

Závazky PF

1 206 317,00 Kč

1 180 255,64 Kč

285 000,00 Kč

120 000,00 Kč


PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
JEDNOTLIVÝCH SENIORÁTŮ ČCE

SKUTEČNOST 2002 A ROZPOČET 2003

Seniorát Skutečnost 2002 Rozpočet 2003
Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
01xx Pražský 22 369 331,53 Kč 23 156 775,34 Kč 30 346 878,00 Kč 38 140 921,00 Kč
02xx Poděbradský 6 794 412,27 Kč 6 484 912,55 Kč 6 788 145,00 Kč 8 057 170,00 Kč
03xx Jihočeský 3 456 028,94 Kč 2 803 137,64 Kč 2 801 200,00 Kč 3 367 750,00 Kč
04xx Západočeský 8 221 568,34 Kč 8 010 275,00 Kč 8 270 054,99 Kč 8 863 607,00 Kč
05xx Ústecký 4 079 081,98 Kč 3 428 363,42 Kč 3 103 430,00 Kč 4 475 792,52 Kč
06xx Liberecký 4 333 764,42 Kč 3 653 630,19 Kč 3 129 640,00 Kč 3 852 570,00 Kč
07xx Královéhradecký 8 047 139,72 Kč 8 637 306,80 Kč 7 203 963,00 Kč 8 178 683,00 Kč
08xx Chrudimský 9 009 600,57 Kč 9 626 289,40 Kč 7 615 950,00 Kč 8 622 759,00 Kč
09xx Poličský 4 245 256,22 Kč 3 465 805,21 Kč 4 967 350,00 Kč 6 276 207,00 Kč
10xx Horácký 7 491 592,19 Kč 7 703 928,62 Kč 6 093 191,00 Kč 6 283 427,00 Kč
11xx Brněnský 15 142 019,72 Kč 12 945 340,20 Kč 12 529 272,00 Kč 13 753 750,00 Kč
12xx Východomoravský 15 625 934,66 Kč 15 672 742,88 Kč 12 479 900,00 Kč 13 012 501,00 Kč
13xx Moravskoslezský 17 849 920,24 Kč 11 308 089,22 Kč 11 321 154,50 Kč 14 735 075,00 Kč
14xx Ochranovský 1 261 938,57 Kč 1 674 750,01 Kč 1 112 700,00 Kč 1 030 270,00 Kč
celkem 127 930 589,37 Kč 118 931 436,48 Kč 117 762 828,49 Kč 138 630 482,52 Kč