1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.7B


ZPRÁVA O ČINNOSTI
CÍRKEVNÍ PASTÝŘSKÉ RADY

(pro 1. zasedání 31. synodu ČCE)Během svého šestiletého funkčního období (1997 - 2003) projednala Církevní pastýřská rada osmnáct různých záležitostí. Všechny byly uzavřeny.


Jan Trusina v.r., předseda Církevní pastýřské rady

V Třebíči 22. dubna 2003