1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.14


KALICH, nakladatelství a knihkupectví, s.r.o.
Zpráva pro synod ČCE 2003


1) Organizační a personální změny ve společnosti

V květnu 2002 odešel z prodejny p. Císař, na jeho místo nastoupil p. Jan Gallas. Od ledna 2002 pracuje v redakci na plný úvazek p. Ivana Čechová. K dalším personálním změnám nedošlo, organizační struktura společnosti zůstala zachována.
V knihkupectví, v účtárně a v nakladatelství pracuje celkem 7,7 pracovníků.


2) Valná hromada společníků-zakladatelů

se od minulého synodu sešla třikrát. Byl převeden obchodní podíl z dosavadních společníků na SR ČCE jako jediného společníka. V souvislosti s tím byla provedena změna některých článků Společenské - zakladatelské listiny.


3) Ediční činnost, prodej zboží vlastní výroby

V roce 2002 vydal Kalich celkem devět knižních titulů (v pořadí podle abecedy): Díky zázrakům jsme živi (G. Göserich), Doomdorfova záhada (M. D. Post), Farma pod eukalypty (E. Řehořková), Chasidská vyprávění (M. Buber), Kvete-li vinný kmen (M. Balabán), O něco svobodnější (M. Rejchrt - Š. Hájek, M. Plzák), Saint-Exupéry (E. Deschodt), Církev v proměnách času, EK 2003, Fünf Rundgänge durch Prag, NKD 2003, Svítá, Zelów (E. Štěříková).

Ze všech titulů, které Kalich, s.r.o., vyprodukoval v období 1993-2002, bylo k inventuře k 31. 12. 2002 prodáno 82,44% zboží, na skladě zůstalo 13,72% (rozdíl v procentech tvoří defekty, odpisy aj.).

Na podzim 2002 byla uvedena do provozu webová stránka Kalicha: http://kalich.evangnet.cz


4) Výsledky hospodaření s.r.o. KALICH podle účetní závěrky k 31.12.2002

Výnosy Kalicha v roce 2002 činily6,635.281,60 Kč
náklady Kalicha v r. 2002 činily6,472.921,17 Kč
Hospodářský výsledek je tedy zisk162.360,43 Kč

Oproti předchozímu roku se podařilo zamezit značným ztrátám v prodejně; zloději ukradli knihy v hodnotě cca 50.000,- Kč (v roce 2001 byla takto způsobená ztráta ve výši cca 170.000,- Kč). Na čas bez zlodějů si musíme počkat do příchodu božího království.Zprávu podal Mgr. Michal Plzák, jednatel, 14.5.2003