1.zasedání 31.synodu ČCE (22.-25.5.2003)
TISK č.11 - příloha

Informace o stavu finančních prostředků
na humanitární pomoc ČCE "POVODNĚ 2002"

PŘÍJMY

Stav k 28. 4. 2003, vše v Kč.
      konto konto    
Dárce     veřejné sbírky SR - obecné zvl. zahr. účet CELKEM
Sbory ČCE     807 761 4 585 908   5 393 669
Jednotlivci ČR     99 949 269 436   369 385
Organizace ČR     6 600     6 600
Neznámí dárci     3 201 34 530   37 731
Zahr. církve, círk. organizace a jednotlivci     16 631 535 3 463 723 30 704 689 50 799 947
z toho: HEKS - Švýcarsko 6 040 037        
ACT/Diakonisches Werk EKD, SRN 30 704 689        
ACT/Sjedn. církve v Nizozemí 4 057 797        
Ev. Kirche Hessen-Nassau, SRN 2 062 639        
Diak. Werk. Stuttgart, SRN 1 526 050        
GAW Karlsruhe, SRN 213 023        
WARC, Ženeva, Švýcarsko 101 645        
Church of Scotland, VB 187 840        
Reform. církev, VB 175 673        
Evang. Kirche Sachsen, SRN 299 740        
Ref. Sbor Oberensgringen, SRN 160 365        
Evang. Kirche Rheinland, SRN 1 539 287        
Evang. Kirche Wiurtenberg, SRN 297 280        
Evang. Luth. Kirchenbez. Leipzig, SRN 149 635        
Presbyt. Církev Thajwan 151 870        
Diakon. Werk Berlin-Brand, SRN 309 510        
GAW, Dresden, SRN 132 027        
Valdenská církev, It 387 945        
Luth. Kirche, Gorliz, SRN 315 850        
Bruder Unitat Hernhut, SRN 154 500        
další jednotl. dary do 100 tis. Kč 1 832 548        
      17 549 046 8 353 597 30 704 689 56 607 332
Podle podkladů SR E.Grollová


VÝDAJE na humanitární pomoc realizovanou Diakonií ČCE

Stav k 28.4.2003 V Kč.
Finanční pomoc jednotlivcům
Středisko D. ČCE Litoměřice     13 640 000
pro obce: České Kopisty, Nové Kopisty, Křešice, Počaply, Terezín      
Středisko D. ČCE v Krabčicích     1 820 000
pro obce: Lounky, Chodounov, Černěves, Vědomice      
Středisko D. ČCE v Soběslavi pro Soběslav     2 040 000
Farní sbor Mělník     5 200 000
pro obce: Hořín (Vrbno, Brozánky, Zelčín)      
Farní sbor Radotín pro Radotín     1 955 000
Ústředí D. ČCE Praha pro Ústí/L. a Prahu     400 000
Celkem     25 055 000
 
Náklady na brigádnickou pomoc, monitorování a koordinační práci ústředí Diakonie ČCE
Nářadí (do 3000 Kč)     55 396
Ochranné pomůcky (trička, rukavice, holínky aj.)     129 395
Potraviny     61 766
Elektrická kladiva     203 750
WAP (vysokotlaké čističe)     68 732
Vysoušeče 100 ks     1 559 160
Ostatní mat. nad 3000 (vlhkoměry, kopírka apod.)     46 095
Zdravotní materiál     41 523
Pohonné hmoty     34 317
Ostatní (hygienické pom., drog. potřeby)     29 622
Spotřeba energie     4 142
Opravy a udržování     12 122
Cestovné     74 581
Pohoštění     1 013
Spoje (telefony ústředí, základen a koordinátorů)     109 905
Ostatní služby (např. přepravné, zapůjčení vozidel)     73 359
Osobní náklady     77 437
Odměny 22 prac. v terénu (hrazeno z daru k tomuto účelu)     221 000
Ostatní náklady (daně, bank. popl.)     13 670
Ubytování bridágníků     155 750
Práce s vysoušeči (technická asistence)     20 000
Os.auto pro popovodn.soc. práci Litoměřice (účel. dar)     310 780
Kopírka pro FS Mělník (základna a adm. výplat)     14 999
Administrativní náklady Krabčice     3 428
Náklady na monitoring v Mělníku a Litoměřicích     51 232
Elektrocenrála 3 ks     128 063
Oper Vivaro (pro přepravu skupin, další užití Diak. a SR ČCE)     739 281
Ford Transit + přívěsný vozík (pro transport mat., další užití ETJAK Běleč)     867 701
PC - Notebook (pro práci koordinátora v terénu)     45 336
Projekt ""Vysoušení PamátníkuTerezín"" (z účel. daru DW, SRN)     1 425 000
Celkem     6 578 555
 
PŘÍJMY (účty SR ČCE) 56 607 332    
Dar org. Adra, sboru v Berouně a Olešnici   400 000  
bankovní poplatky   21 805  
převody na Diakonii ČCE   31 179 640  
ZUSTATEK NA KONTECH SR 25 005 887    
PŘÍJEM DIAKONIE ČCE OD SR ČCE 31 179 640    
PŘÍJEM DIAKONIE ČCE Z OST. DARU 1 814 295    
VÝDAJE DIAKONIE ČCE CELKEM   31 633 555  
ZUSTATEK NA KONTĚ DIAKONIE 1 360 380    
ZUSTATEK CELKEM     26 366 267