Bible kralická - Žd 9,26-28

Žd 9,26 (Sic jinak byl by musil častokrát trpěti od počátku světa,) ale nyní jednou při skonání věků, na shlazení hřícha skrze obětování sebe samého, zjeven jest.
Žd 9,27 A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud,
Žd 9,28 Tak i Kristus jednou jest obětován, k shlazení mnohých lidi hříchů; podruhé pak bez hříchu ukáže se těm, kteříž ho čekají k spasení.