Bible kralická - Žd 1,1n

Žd 1,1 Častokrát a rozličnými způsoby mluvíval někdy Bůh otcům skrze proroky, v těchto pak posledních dnech mluvil nám skrze Syna svého,
Žd 1,2 Kteréhož ustanovil dědicem všeho, skrze něhož i věky učinil.