Bible kralická - Ž 83,2-5

Ž 83,2 (3,3) Nebo aj, nepřátelé tvoji se bouří, a ti, kteříž tě v nenávisti mají, pozdvihují hlavy.
Ž 83,3 (3,4) Chytře tajné rady proti lidu tvému skládají, a radí se proti těm, kteréž ty skrýváš,
Ž 83,4 (3,5) Říkajíce: Poďte, a vyhlaďme je, ať nejsou národem, tak aby ani zpomínáno nebylo více jména Izraelova.
Ž 83,5 (3,6) Jednomyslněť se na tom spolu snesli, i smlouvou se proti tobě zavázali,