Bible kralická - Ž 8,5

Ž 8,5 (8,6) Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.