Bible kralická - Ž 51,18

Ž 51,18 (1,20) Dobrotivě nakládej z milosti své s Sionem, vzdělej zdi Jeruzalémské.