Bible kralická - Ž 37,29

Ž 37,29 Ale spravedliví ujmou zemi dědičně, a na věky v ní přebývati budou.