Bible kralická - Ž 122,6

Ž 122,6 Žádejtež pokoje Jeruzalému, řkouce: Dějž se pokojně těm, kteříž tě milují.