Bible kralická - Ž 118,9

Ž 118,9 Lépe jest doufati v Hospodina, nežli naději skládati v knížatech.