Bible kralická - Sk 10,13

Sk 10,13 I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bij a jez.