Bible kralická - Ř 7,24n

Ř 7,24 Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti?
Ř 7,25 Ale děkujiť Bohu skrze Jezukrista Pána našeho. A takžť já sloužím myslí Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hřícha.