Bible kralická - Ř 6,7

Ř 6,7 Nebo kdožť umřel, ospravedlněn jest od hříchu.