Bible kralická - Ř 3,21-24

Ř 3,21 Ale nyní bez Zákona spravedlnost Boží zjevena jest, osvědčená Zákonem i Proroky,
Ř 3,22 Spravedlnost totiž Boží, skrze víru Ježíše Krista, ke všem a na všecky věřící. 23. Neboť není rozdílu.
Ř 3,23 Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.
Ř 3,24 Spravedlivi pak učiněni bývají darmo, milostí jeho, skrze vykoupení, kteréž se stalo v Kristu Ježíši,