Bible kralická - Ř 12,16

Ř 12,16 Buďte vespolek jednomyslní, ne vysoce o sobě smýšlejíce, ale k nízkým se nakloňujíce.