Bible kralická - Ř 10,4

Ř 10,4 Nebo konec Zákona jest Kristus k ospravedlnění všelikému věřícímu.