Bible kralická - Ř 1,3n

Ř 1,3 O Synu jeho, (zplozeném z semene Davidova s strany těla,
Ř 1,4 Kterýž prokázán jest býti Synem Božím mocně, podle Ducha posvěcení, skrze z mrtvých vstání,) totiž o Ježíši Kristu, Pánu našem,