Bible kralická - Př 6,16-19

Př 6,16 Těchto šesti věcí nenávidí Hospodin, a sedmá ohavností jest duši jeho:
Př 6,17 Očí vysokých, jazyka lživého, a rukou vylévajících krev nevinnou,
Př 6,18 Srdce, kteréž ukládá myšlení nepravá, noh kvapných běžeti ke zlému,
Př 6,19 Svědka lživého, mluvícího lež, a toho, jenž rozsívá různice mezi bratřími.