Bible kralická - Nu 25,17

Nu 25,17 Nepřátelsky zacházejte s těmi Madianskými, a zbíte je.