Bible kralická - Nu 21,18n

Nu 21,18 Studnice, kterouž kopala knížata, kterouž vykopali přední z lidu s vydavatelem zákona holemi svými. Z pouště pak brali se do Matana,
Nu 21,19 A z Matana do Nahaliel, z Nahaliel do Bamot,