Bible kralická - Mt 5,14n

Mt 5,14 Vy jste světlo světa. Nemůžeť město na hoře ležící skryto býti.
Mt 5,15 Aniž rozsvěcují svíce a stavějí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechněm, kteříž v domu jsou.